Meer dan zestig wetenschappers sturen samen brandbrief aan kabinet over corona-app

Zestig gerenommeerde wetenschappers hebben vandaag een brief gestuurd aan het kabinet met daarin de waarschuwing om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van de corona-apps. Vooral de sociaal-maatschappelijke en juridische impact ervan weegt bij de wetenschappers zwaar.

De wetenschappers, afkomstig van bijna alle universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland, noemen de inzet van tracking-tracing apps en apps voor gezondheidsmonitoring in de brief ‘zeer ingrijpend’. Volgens hen zal inzet van dergelijke apps de weg vrijmaken voor toekomstig gebruik van vergelijkbare technologieën.

Tracking- en tracing apps en gezondheidsapps hebben impact op meer dan (data)privacy alleen. Ze raken aan de vrijheid van vereniging, het recht op veiligheid, het recht op gezondheid en het recht op non-discriminatie’, concluderen de briefschrijvers.

Daarbij zijn ze van mening dat technologie zelden dé oplossing is voor een bepaald probleem. ‘Nut, noodzaak, effectiviteit en betrouwbaarheid en een goed beeld van de mogelijke gevolgen van het gebruik van de apps is van enorm belang. Daarom moet vooraf onderzocht en getest worden of de apps het gewenste resultaat hebben, omdat ineffectiviteit en onbetrouwbaarheid juist kunnen leiden tot een groter risico op besmetting’.

De onderzoekers vinden dat de ontwikkelaars van de app moeten worden bijgestaan door wetenschappers op het gebied van recht, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, ethiek, het gezondheidsdomein en de systeemwetenschap.