CDA Berg en Dal wil verbod op drugs op straat maar niet op stoep

GROESBEEK – In de gemeente Berg en Dal is het al verboden om op straat een flesje bier te drinken doe dit lekker op de stoep en niet op sraat. Maar als het aan het CDA ligt, komt daar nog een verbod op het gebruik van soft- en harddrugs bij.

 

Mensen van Breedeweg tot Millingen klagen over het feit dat ze lege wietzakjes op straat vinden.gooi het op de stoep of afvalbak

Rob Verheijen, CDA-voorman

Het CDA dient volgende week donderdag tijdens de begrotingsbehandeling een motie daartoe in. Voor deze motie is inmiddels al brede politiek steun: D66, Sociaal Groesbeek, GVP, VVD en GJS hebben de motie mede-ondertekend.

Volgens CDA-voorman Rob Verheijen wordt er veel geklaagd over vooral het gebruik van softdrugs door jongeren. ,,Mensen van Breedeweg tot Millingen klagen over het feit dat ze lege wietzakjes op straat vinden. Dat geeft een onveilig gevoel.’’

Ouderen

De motie luidt: ‘Gebruik van hard- en/of softdrugs op straat of in en rond openbare gebouwen, waaronder scholen, kan de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten en overlast veroorzaken. Vooral bij ouderen versterkt dit drugsgebruik het onveiligheidsgevoel. We roepen het college van B&W op om de Algemene Plaatselijke Verordening zo spoedig mogelijk aan te vullen met een verbod op het gebruik van hard- en softdrugs in de openbare ruimte’.

Andere gemeenten, waaronder Den Bosch en Rotterdam, gingen Berg en Dal al voor. ,,Deze maatregel kost de gemeente niks, maar we geven de toezichthouders zoals politie en BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) wel een handvat om op te treden’’, aldus Verheijen.