Provincies vrezen voor gesjouw met drugsafval

Provincies vrezen dat grondeigenaren op wiens terrein drugsdumpingen plaatsvinden de levensgevaarlijke synthetische drugs zelf gaan verplaatsen. Van hun terrein af. De reden? Het opruimen van drugsafval loopt enorm in de papieren en de subsidie vanuit het rijk om dit te dekken vervalt.

Het is de eigenaar van de grond die voor de kosten van het opruimen van drugsafval moet opdraaien. In de regel kost dit enkele duizenden euro’s. Maar als de vaten lekken en er sprake is van bodemverontreiniging, dan is de schade al snel 20.000 tot 40.000 euro. Oneerlijk, stellen grondeigenaren. ,,Wij kunnen hier niets aan doen”, zegt Bas van Gerwen van Gelders Particulier Grondbezit.

Helft

Het aantal dumpingen in Oost-Nederland stijgt. Van 13 in 2014, naar 44 vorig jaar. In juni van dit jaar stond de teller op 31. Hoe hoog het aantal nu is, kan de politie niet zeggen.

Tot nog toe kregen de landeigenaren de helft van de schade vergoed door het rijk. Maar het ministerie heeft laten weten dat die regeling dit jaar stopt. De laatste aanvragen voor compensatie worden nu ingediend.

Steun

De Provinciale Staten van Gelderland nam vorige week een motie aan waarin wordt opgeroepen de grondeigenaren te blijven steunen. Statenlid Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie Gelderland diende die motie in. Hij vreest dat als er geen geld beschikbaar meer is, er ‘geschoven’ gaat worden met het drugsafval. ,,Als mensen die kosten zelf helemaal moeten ophoesten, is de verleiding groot om het zelf te verplaatsen. Maar dat is levensgevaarlijk. Voor personen, maar ook voor de natuur.”

Die visie deelt ook IPO, het Interprovinciaal Overleg van en voor provincies. IPO-zegsvrouw Marijanne van den Dries heeft dit probleem in haar portefeuille. Ze noemt het zelf verplaatsen van dumpingen een groot risico. ,,Daarom moet er een oplossing gezocht worden. Het liefst één waarbij de grondeigenaar helemaal niets meer betaalt.”

Belastingbetaler

IPO stelt een werkgroep samen die dit najaar de juiste oplossing moet zoeken. ,,We kunnen onderzoeken of het geld van veroordeelden teruggevorderd kan worden. Dat zou ideaal zijn, want dat betaalt de belastingbetaler zelf niet mee. Een andere optie is de plukze-gelden hiervoor worden ingezet”, zegt Van den Dries. Via de zogenoemde Plukze-Wet kunnen bijvoorbeeld dure auto’s van criminelen in beslag worden genomen.

De provincie Gelderland sprak dus hardop steun uit voor grondeigenaren, maar heeft nog geen geld opzij gezet. ,,Maar ik vertrouw er op dat dit goedkomt”, zegt Van Gerwen. Overijssel wacht de acties van de IPO werkgroep af.