Ruimen drugsafval kost tienduizenden euro’s

afGILZE EN RIJEN – De gemeente Gilze en Rijen heeft in 2014 flink in de buidel moeten tasten voor het opruimen van synthetisch drugsafval. In dat jaar ging het om een totaalbedrag van 27.350 euro.

Het betrof dumpingen aan de Rijksweg en de Broodbaan in Rijen en de Lijndonk in Molenschot (ruim 16.000 euro). Burgemeester Jan Boelhouwer antwoordt dat op vragen van de CDA-fractie.

“In 2015 hadden we in onze gemeente een dumping van synthetisch drugsafval. Dit betrof een kleine hoeveelheid aan de Broodbaan. Omdat er geen sprake was van een lekkage is dit op de reguliere manier opgeruimd”, aldus Boelhouwer.

Voor het ruimen van drugsafval afkomstig van wietkwekerijen maakt de gemeente volgens Boelhouwer geen kosten. “Onze buitendienst ruimt dit op als onderdeel van haar reguliere werkzaamheden. Kwekerijen worden door de politie geruimd.” Boelhouwer vult aan dat het Rijk inmiddels 1 miljoen euro subsidie beschikbaar heeft gesteld, tot 2018, om grondeigenaren (waaronder gemeenten) tegemoet te komen in de kosten die gemoeid zijn met ruimen. “Bovenal ben ik van mening dat het uitgangspunt moet zijn dat de vervuiler betaalt.”