Toch levenslang voor Drentse roofmoorden

De broers Admilson en Marcos R. zijn in hoger beroep voor drievoudige moord veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De broers uit Hoogeveen schoten in 2012 de 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo dood. In 2013 wurgden ze het echtpaar Jan en Greet Veenendaal uit Exloo.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder zowel bij de rechtbank in Assen als in hoger beroep levenslang geëist. De rechtbank in Assen ging hier niet in mee omdat in Nederland de mogelijkheid van gratie voor levenslang gestraften vrijwel niet wordt gebruikt en de straf daarom ‘op gespannen voet staat met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens’.  Het OM ging daarna in hoger beroep.

Het hof komt nu tot het oordeel dat levenslang wel een passende straf is. Door een wijziging in de uitvoering van de straf is er wat het hof betreft nu geen bezwaar meer.

De Hoge Raad kwam eerder in een andere strafzaak al tot het oordeel dat levenslang in Nederland inmiddels voldoet aan de eisen van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Er is een adviescollege aangesteld dat na 25 jaar celstraf kijkt of iemand aan een reïntegratietraject kan beginnen.