Schevenings havengebied opgenomen in noodverordening

Beeld: Dick Teske

Sinds deze week is het havengebied opgenomen in de ‘Noodverordening COVID-19’ van de veiligheidsregio Haaglanden.

De veiligheidsregio constateerde dat het strand en de wegen eromheen de afgelopen weken een aanzuigende werking hebben voor mensen die even hun huis willen ontvluchten. Daarop werden sinds 26 maart jongstleden de Strandweg en de bijbehorende parkeerplaatsen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vanwege deze maatregel heeft er een verschuiving plaatsgevonden van overlast gevend gedrag naar de Eerste en Tweede Haven. “Op deze locaties vinden verschillende vormen van samenkomsten plaats vanaf eind van de middag tot in de vroege ochtenduren. Vanuit deze samenkomsten worden straatraces georganiseerd, gebruikt men lachgas en rookt men waterpijpen op de openbare weg. De coronamaatregelen worden hierbij niet in acht genomen”, aldus de veiligheidsregio.

Hierop heeft de veiligheidsregio besloten om het havengebied op te nemen in de noodverordening. Naast de Eerste en Tweede Haven is ook het gebied rondom de Hellingweg op vrijdag tot en met zondag van 16.00 tot 02.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Ook is er een barbecueverbod ingesteld voor het gehele strand en duingebied, alsmede het Westbroekpark. Omdat de maatregelen onderdeel zijn van de ‘Noodverordening COVID-19’ hangen er zware boetes aan eventuele overtredingen.

Beeld: Dick Teske