‘Betaalbaar wonen op terrein gevangenis Scheveningen’

In de felle strijd om de Scheveningse kiezer lanceert CDA Den Haag vandaag een opmerkelijk plan: woningbouw op het terrein van de Scheveningse strafgevangenis, het markante en roemruchte gebouwencomplex waarvan de aanleg tussen 1883 en 1886 begon.

“Dit is een uitgelezen locatie om over na te denken,” zegt Cees Pluimgraaff, de nummer 5 en bij uitstek Scheveningse kandidaat op de lijst van het CDA bij de komende raadsverkiezingen. “In onze stad van vrede en recht zal natuurlijk altijd ruimte moeten blijven voor een gevangenis, al was het alleen al voor de internationale tribunalen. En het is ook goed voor de werkgelegenheid. Maar het hele terrein is zó groot dat er gemakkelijk woningbouw bij kan, waarbij de huidige functie van het complex, inclusief de oude poortpartij aan de Pompstationsweg, behouden blijft. Aan de andere zijde, op de hoek van de Zwolsestraat en de Stevinstraat, behouden wij de historische plek van het ‘Oranjehotel’ met uiteraard de ‘Doodencel 601’ en het herinneringscentrum. Dit past ook in de visie van het CDA met betrekking tot het gedenken en het behoud van onderdelen van de Atlantic Wall.”

Pluimgraaff stelt dat veel Scheveningers zich afvragen of hun kinderen nog wel op Scheveningen kunnen wonen, of noodgedwongen uit de kustplaats moeten verhuizen. “Voor jonge gezinnen en starters op de woningmarkt, maar ook voor ouderen, is het bijzonder lastig om op Scheveningen passende en betaalbare huisvesting te vinden. De doorstroming loopt vast, terwijl de vraag enorm groot is. Het CDA wil daarom dat er meer betaalbare woningen op Scheveningen worden gebouwd voor starters, jonge gezinnen en ouderen.”

CDA Den Haag denkt daarbij niet alleen aan het gevangenisterrein van Scheveningen. Ook het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, de keerlus van de tram bij het Zwarte Pad, de herontwikkeling van Hoog Lindoduin en de renovaties aan de zuid- en oostzijde van Duindorp bieden volgens Pluimgraaff kansen betaalbare woningen te realiseren.