Den Haag gaat overtreders van coronaregels hard aanpakken

Hagenaars die onnodig in te grote groepen naar buiten gaan en onderling te weinig afstand houden worden de komende dagen hierop aangesproken en zo nodig strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft  burgemeester Johan Remkes zojuist bekendgemaakt.

Boven de twaalf jaar moeten inwoners zich houden aan de verplichting om met niet meer dan drie personen bij elkaar te staan met een tussenruimte van minimaal drie meter, benadrukt de burgemeester. Momenteel handhaaft Den Haag de nieuwe landelijke maatregelen met bestaande regels.

Ondertussen werkt Remkes aan een noodverordening die de gemeente de mogelijkheid geeft om de groepen die zich niet aan de regels houden te beboeten. Ook kan Den Haag dan specifieke gebieden als parken en stranden sluiten als daar hardnekkige overtredingen van de landelijke maatregelen plaatsvinden. Excessen zullen het eerst worden aangepakt. De burgemeester is momenteel bezig met een inventarisatie van deze plekken.

Eigenaren van winkels dienen er zelf op toe te zien dat ook binnen hun onderneming de onderliggende ruimte tussen mensen minimaal 1,5 meter is en dus gelimiteerde toegang te organiseren. Tegen het niet voldoen aan deze regels wordt opgetreden. Bij Haagse ondernemingen die tegen de regels open zijn, wordt nu al met behulp van bestuurlijke instrumenten gehandhaafd middels dwangsommen, stelt de burgemeester.

Ouders

De gemeente Den Haag doet ook nadrukkelijk een beroep op ouders en het maatschappelijk werk om de eigen jeugd tijdens deze coronacrisis aan te spreken en indien nodig te corrigeren.