Gemeente gaat handel in marktvergunningen onmogelijk maken

De gemeente gaat de handel in marktvergunningen onmogelijk maken. Dat staat in de nieuwe marktverordening die is vrijgegeven voor inspraak. De komende zes weken kan iedereen reageren op de plannen.

markt“De consument centraal, meer ruimte voor nieuw en goed ondernemerschap, eerlijke concurrentie, diversiteit van het aanbod op de markten waardoor bewoners en bezoekers een aantrekkelijk aanbod krijgen, tegengaan van handel in marktvergunningen en illegale arbeid.” Dat zijn volgens wethouder Boudewijn Revis de uitgangspunten van de nieuwe marktverordening.

“Ambulante handel zorgt voor reuring en dynamiek in de straat, verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers en schept werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor een stad als Den Haag is een levendige handel en een gevarieerd aanbod op de markten in een aantrekkelijke buitenruimte echt van belang.”

Gemeenteraad

Ondernemers moeten voortaan minimaal de helft van de marktdagen persoonlijk aanwezig zijn. Een nieuwe vergunning wordt verleend voor een proefperiode van een jaar en kan voortaan uit maximaal drie in plaats van vier naast elkaar gelegen standplaatsen bestaan. Na de inspraakperiode wordt de marktverordening definitief vastgesteld door de gemeenteraad.