Gemeente legt gebiedsverboden op na

De gemeente heeft een flink aantal jongeren een gebiedsverbod opgelegd. De jongeren zorgden voor overlast op en rond een tweetal pleinen, die juist veel kinderen trekken door de aanwezigheid van scholen en speelplekken. “Door deze gebiedsverboden kan de rust in de beide gebieden terugkeren. Bovendien geven we een stevig signaal af dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd”, aldus burgemeester Pauline Krikke.

Het verbod geldt specifiek voor de omgeving van het Hannemanplantsoen en het Helena van Doeverenplantsoen. De politie treedt daar met grote regelmaat op tegen handel, bezit of overlast van hard- en softdrugs. Krikke: “Uit de Veiligheidsmonitor bleek onlangs nog dat veel Hagenaars overlast en onveiligheid ervaren door drugs. Bewoners kunnen erop rekenen dat de gemeente en de politie er alles aan doen om de overlast terug te dringen. Daarin trekken we graag samen met de omwonenden op. Ik vraag hen dan ook om eventuele overlast aan ons te melden.”

Bij het Hannemaplantsoen zitten twee basisscholen, een moestuin en een speelplek. Bij het Helena van Doeverenplantsoen gaat het onder andere om een middelbare school en een speeltuin. Omwonenden van beide plantsoenen zijn per brief door de burgemeester geïnformeerd. Dat geldt ook voor de omliggende scholen. De politie zal scherp in de gaten houden of de overlast zich niet verplaatst. Mocht dat het geval zijn, dan wordt het gebiedsverbod mogelijk uitgebreid.

Grote foto: Eelco van der Waals