Groep de Mos wil Offensief tegen Armoede

Richard de Mos: ‘Het wordt hoog tijd dat we armoede de stad uitjagen’! 

Nog groeit één op de vijf gezinnen met kinderen in Den Haag op in armoede. De armoede is het grootst in de Schildersbuurt. Groep de Mos vindt het vreselijk dat het armoedespook kinderen raakt in de periode van hun leven waarin zij gevormd worden. Maar niet alleen kinderen vallen ten prooi aan armoede, ook onder de groep Haagse 65-plussers neemt armoede toe.

“Onacceptabel! Zeker omdat het stadsbestuur de laatste jaren steevast een miljoenenoverschot had”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die komt met een heus Offensief tegen Armoede.

Groep de Mos wil een Meldpunt Armoede, inclusief eigen website en telefoonnummer, waarbij armoede kan worden gemeld. Ook moeten er in ieder stadsdeel armoedebreekijzers in het leven geroepen worden die signalen van armoede opvangen en gericht bestrijden. Met een buddy-systeem kan de gemeente bedrijven koppelen aan arme gezinnen, om te kunnen zorgen dat kinderen uit zo’n gezin kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld een schoolreisje. Ook moet er twee maal per jaar een Den Haag helpt beurs worden georganiseerd, waarbij alle wijkloketten mensen voorzien over de armoedevoorzieningen in de stad. Ook moet er worden ingezet op een betere schuldhulpverlening..

“Groep de Mos maakt armoedebestrijding tot één van haar speerpunten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij is het belangrijk dat armoede uit de taboesfeer wordt gehaald, want verborgen armoede blijft een hardnekkig probleem”, aldus De Mos, die stelt dat werk dé oplossing blijft voor het bestrijden van armoede. De Mos: “Daarom zetten wij verder in op het stimuleren van ondernemerschap en (om)scholing, zodat mensen snel passend werk vinden”.

Het gehele plan wordt binnenkort in het verkiezingsprogramma van Groep de Mos gepresenteerd.

Groep de Mos organiseert Kerstdiner 

Groep de Mos is een partij die naast het uitzetten van armoedebeleid ook zelf activiteiten organiseert om mensen die het, om wat voor reden dan ook, minder getroffen hebben bij te te staan. Daarom organiseert Groep de Mos in samenwerking met Zalencentrum Opera een Kerstdiner voor cliënten van de Voedselbank en voor eenzame ouderen. Aanmelden voor dit diner kan via info@groepdemos.nl . De privacy van de deelnemers wordt gewaarborgd.