Haagse politie manipuleerde rapport over discriminatie’

Haagse fracties willen opheldering over de betrouwbaarheid van het onderzoek van de Universiteit Leiden naar etnisch profileren door de Haagse politie. Dat onderzoek is in diskrediet geraakt, omdat het gemanipuleerd zou zijn.

Het Leidse onderzoek verscheen in 2014 en concludeert dat er geen aanwijzingen zijn voor het structureel plaatsvinden van etnisch profileren in Den Haag. Etnisch profileren, het staande houden en controleren van verdachten op basis van hun afkomst of uiterlijk, is een vorm van discriminatie. Buro Jansen & Janssen, dat op eigen titel onderzoek doet naar onder meer de politie en justitie, plaatst nu vraagtekens bij die conclusie.

Afspraken
De universiteit zou vooraf afspraken hebben gemaakt met de politie Haaglanden om het onderzoek aan te passen als het zou wijzen op discriminatie door de politie. In notulen van de korpsdirectie van Haaglanden van 27 december 2011, opgevraagd door Buro Jansen & Janssen via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), staat: ‘Afbreukrisico [van het onderzoek] kan zijn dat het de aandacht kan vestigen op (mogelijke) discriminatie door de politie.’

‘Dit risico is met prof. Van der Leun besproken. Zij begrijpt de onwenselijkheid hiervan en heeft aangegeven dat zij […] dit punt expliciet zal bespreken met de studenten en dat zij hierop zal letten bij de tussentijdse besprekingen van de (concept)scripties.’ Het onderzoek is gebaseerd op afstudeerscripties van de genoemde studenten. Het is niet bekend of het onderzoek daadwerkelijk is aangepast.

aldolf
De PVV is bang voor ‘een nieuwe lastercampagne tegen de Haagse politie’ en wil voorkomen ‘dat opnieuw de schijn wordt gewekt van de aanwezigheid van etnisch profileren bij het hardwerkende en door de PVV zeer gewaardeerde Haagse politiekorps’. Net als de PVV vindt Groen Links dat het onderwerp zo snel mogelijk moet worden besproken in de gemeenteraad. ‘Mocht blijken dat de politie invloed heeft gehad op de conclusies van het rapport, dan is dat heel ernstig’, stelt de partij.

De politie laat in een reactie weten de uitkomsten van het onderzoek niet te hebben beïnvloed. Er is wel gesproken over een mogelijk afbreukrisico, maar niet dat dit risico vermeden moet worden. 

Discriminatie door de Haagse politie is al langer een gevoelig thema. Afgelopen zomer erkenden burgemeester Jozias van Aartsen en politiechef Paul van Musscher dat er in het Haagse politiekorps discriminatie voorkomt. Maar dit komt niet structureel voor, zo stelden beiden, aansluitend bij het rapport. Wel loopt er een actieprogramma om de verhoudingen tussen de politie en inwoners van multiculturele wijken te verbeteren.