Knelpunt Scheveningen wordt eindelijk aangepakt

De gemeente Den Haag heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de kruising Duinstraat–Scheveningseweg-Prins Willemstraat. Dit geldt als een van de grootste knelpunten van Scheveningen, zowel voor autoverkeer komend vanaf de Westduinweg als vanaf de Scheveningseweg. Ook is de kruising onoverzichtelijk voor fietsers.

Als oplossing is nu een rotonde uit de bus gekomen. Die moet voor een betere doorstroming zorgen en een verbetering van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer. Het ontwerp is samen met het Wijkoverleg Scheveningen, ondernemers en bewoners tot stand gekomen.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de Prins Willemstraat op de volgende punten aangepast: huidige parkeerstroken worden fietsstroken, tramsporen komen verder uit elkaar te liggen voor de nieuwe trams op lijn 1. Daarnaast maakt het kruispunt plaats voor een rotonde met oversteekplaatsen voor voetganger en een voorrangsfietspad. Er komt beveiliging voor de tram op het rechtdoorgaande tramspoor met verkeers- en tramwaarschuwingslichten.

Het eerste deel van de Badhuisstraat wordt tweerichtingsverkeer voor de nieuwe supermarkt met parkeergarage. Tramsporen worden uit elkaar gelegd voor de nieuwe trams. Er komen fietsnietjes bij de Franse school en er komt een groenstrook bij de tram (totaal 280 fietsparkeerplaatsen).

Friends krijgt een nieuwe kiosk naast de rotonde. Er verdwijnen 21 parkeerplaatsen en er worden 37 bomen gerooid. Hiervoor worden 25 nieuwe bomen geplant. Er wordt compensatie van de bomen gezocht binnen en buiten dit gebied. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2019. Om geld en tijd te besparen wordt de herinrichting gecombineerd met rioleringswerkzaamheden. De aanpassingen aan tramlijn 1 zullen volgens de gemeente gelijktijdig worden uitgevoerd.