minder insprekers in gemeenteraad

10Het aantal Hagenaars dat in 2015 heeft ingesproken in de Haagse gemeenteraad was veel minder dan de jaren ervoor, blijkt uit het Jaarverslag van de Griffie.

In 2015 kwamen 75 mensen naar een gemeenteraadsvergadering om hun zegje te doen over een onderwerp op de agenda. Het jaar daarvoor waren dat er 132. Ook in eerdere jaren waren het er steeds veel meer. Het aantal ingediende burgerinitiatieven steeg wel, van een in 2014 naar drie in 2015.

De gemeenteraadsleden zelf waren juist een stuk actiever dan in 2014. Zo steeg het aantal schriftelijke vragen aan het stadsbestuur van 505 naar 601.