RIVM-onderzoek naar Haagse rat dit jaar rond

Het RIVM verwacht nog dit jaar in beeld te hebben hoe de rat zich ontwikkelt in Den Haag en in twintig andere Nederlandse steden. De gemeente werkt ondertussen aan een rattenplan om de overlast in de stad te beperken.

Volgens het Meldpunt Rattenoverlast Den Haag ondervinden stadswijken als Transvaalkwartier, Spoorwijk, Schilderswijk en Laakkwartier relatief veel problemen van de knagers. Ook het Binnenhof wordt al jaren geplaagd door ratten. De beesten duiken onder meer op rond de Hofvijver, maar ook in de wijken als bijvoorbeeld sprake is van breuken van rioleringen. Ze hebben het in de wijken prima naar hun zin.

,,Er ontstaan rattengangen in de tuinen. Het probleem is vervolgens dat er mensen zijn met kippen of konijnen in de tuin, en mensen die brood strooien voor de vogels. Maar denk ook aan rondzwervende vuilniszakken’’, aldus een zegsman van het Haagse meldpunt.

Het RIVM noteert sinds 2014 voor twintig steden, waaronder Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en Roermond, het aantal rattenmeldingen per kwartaal. Dat aantal groeit in een verschillende steden, constateert het RIVM. ,,Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijke redenen hiervoor zijn’’, zegt RIVM-onderzoeker Miriam Maas.

Nog dit jaar verwachten de onderzoekers hun bevindingen rond te hebben.

Volgens het meldpunt is de rattenoverlast in Den Haag al jaren stabiel, maar de gemeente stelt vast dat er in veel wijken sprake is van overlast. ,,We nemen dan ook maatregelen om die overlast te beperken’’, aldus de gemeente.

Resistent

Rattengif gebruiken om de beesten uit te roeien mag niet meer, omdat veel knagers hier resistent voor zijn. Daar komt bij dat het gif schadelijk is voor vogels die ratten eten.

Rattenbestrijders werken tegenwoordig met kunststofkistjes. Een mechanische klem in zo’n kistje maakt in één klap een einde aan het leven van de rat. ,,Dat is de meest diervriendelijke manier omdat de beesten zo niet lijden’’, klinkt het.

De gemeente meldt dat hard wordt gewerkt aan maatregelen om de overlast te beperken. Het maken van een rattenplan voor de stad is dit voorjaar zelfs al in het coalitieakkoord vastgelegd.