Toch akkoord met Marokko: uitkeringen omhoog

Marokko gaat alsnog akkoord met verlaging van de uitkeringen van Nederlanders die in Marokko wonen. In het diepste geheim zijn Nederland en Marokko het daarover eens geworden. Volgens betrokkenen kwam het akkoord mede tot stand dankzij een bemiddelende rol van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Bestaande uitkeringen blijven gelijk. Uitkeringen die worden verstrekt na 1 oktober 2016 gaan in stappen met tientallen procenten omlaag. Het gaat dan onder andere om uitkeringen voor nabestaanden, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de kinderbijslag.

AOW blijft overeind

Vanaf 2021 kunnen mensen helemaal geen kinderbijslag meer krijgen voor kinderen die in Marokko wonen. Voor mensen met AOW verandert er niets: AOW valt buiten het akkoord.

“Een uitkering moet aangepast zijn aan de kosten van het land. Dus ik ben blij dat we het alsnog eens zijn geworden”, reageert minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Hij zegt blij te zijn dat het gelukt is om tot een akkoord te komen.

Eerder akkoord van de baan

Dat akkoord is dit weekend in Rabat getekend. Pas nu de handtekeningen daadwerkelijk zijn gezet, zijn de betrokkenen er zeker van dat de deal echt rond is. September vorig jaar werden Nederland en Marokko het ook al eens. Een paar maanden later was dat akkoord weer van de baan omdat Marokko eiste dat de afspraken ook zouden gelden voor de Westelijke Sahara. Voor Nederland was dat onbespreekbaar. Marokko heeft die eis nu ingeslikt.

“Het is toch in de eerste plaats door de druk van de Tweede en Eerste Kamer dat Marokko nu alsnog instemt met verlaging van de uitkeringen”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Marokko praatte hierover al wel lang met Nederland, maar de strategie was vooral om tijd te rekken.”

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken stonden niet te springen om de relatie met Marokko op het spel te zetten voor een besparing van hooguit enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar, zegt Schreinemachers. “Maar de Tweede en Eerste Kamer hebben doorgezet. Met resultaat. Want onder druk van de dreigende opzegging van het verdrag werkt Marokko nu toch mee aan verlaging van de uitkeringen.”