Tram 17 naar Norfolkterrein, deal?

lijn17Een meerderheid van de Adviesgroep Tramverbinding Scheveningen Haven/Norfolkterrein (ATSHN) wil een tramaansluiting via de Westduinweg en de Statenlaan naar het centrum DEN HAAG – Een rapport met onder meer deze aanbeveling is donderdag uitgereikt door Eric Vink, voorzitter van ATSHN, aan wethouder Tom de Bruijn. Dit gebeurde tijdens een tramrit van het centrum van Den Haag naar Scheveningen. “Een advies met twee smaken”, zei Vink bij het overhandigen. Hij doelde hiermee op het meerderheids- en minderheidsstandpunt in het rapport. Van de twaalf partijen in ATSHN steunen negen de aanbeveling. Dit zijn de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, Fietsersbond Haaglanden, Bewoners Kranenburgweg, Platform beter stedelijk en regionaal openbaar vervoer Haaglanden, Rover Den Haag, Wijkoverleg Statenkwartier, Vrienden van Den Haag, Wijkoverleg Scheveningen Dorp en Arcade Wonen. Er zijn twee organisaties tegen. Dit zijn: Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en Belangenorganisatie Scheveningen Haven (BSH). Wijkoverleg Duindorp heeft geen standpunt ingenomen omdat zij de gevolgen van de verkeerssituatie niet kan overzien. De ATSHN is in juni 2015 door wethouder de Bruijn ingesteld. De gemeente moet in principe het advies over nemen tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Maar waarom zijn BOH en BSH tegen het advies?
“De Westduinweg is een hoofdontsluitingsroute. Ook voor de politie, de brandweer en de ambulances”, zegt Miech Pronk van BSH. “Het is niet verstandig om daar een tram te laten rijden omdat dan de weg, de fietsbanen en de stoep smaller worden. Voor een weg met zo’n belangrijke functie kan dit nooit een goed advies zijn.” Martin Fikke van het wijkoverleg Statenkwartier is het daar niet mee eens. “Die tram gaat zes keer per uur rijden. Die blokkeert niet de weg of zo. Dus de functie van hoofdontsluitingroute blijft behouden”, zegt hij. “Bovendien is onze aanbeveling het minst ingrijpend voor de bestaande bebouwing. Het alternatief is dat er honderd bomen en honderdzestig parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Dat gaan we niet verantwoorden.”
.René Frenken van de Bewoners Kranenburgweg is o.a. om financiële redenen voor het advies. “Wat er nu uit is gekomen is het hoogste rendement met het beschikbare budget van 28 miljoen euro.”
Zit wethouder de Bruijn straks in een spagaat? Voor wie gaat hij kiezen? “Jammer genoeg is het geen unaniem advies want dat had mijn leven een stuk makkelijker gemaakt”, zegt hij. “Het college zal nu een goed onderbouwde keuze moeten maken.” Wellicht had al eerder een plan op tafel moeten liggen voor een tramverbinding naar het Norfolkterrein. Daar staat namelijk sinds vorig jaar het Zuiderstrandtheater. Een tijdelijke locatie weliswaar maar vanaf de opening op 1 september trekt het een paar duizend bezoekers per week. “Met alleen het Zuiderstrandtheater is het economisch niet rendabel”, zegt de wethouder.
“Straks beginnen we daar ook met de bouw van 750 woningen en de ontwikkeling van 75000 vierkante meter bedrijventerrein. Dan is het wel zinvol.” Nog voor de zomer hoopt de wethouder met een concreet voorstel te komen voor een definitief tramtracé.