Dit wordt de nieuwe route door Scheveningen

De gemeente Den Haag heeft het voorontwerp Prins Willemstraat en kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 1 januari tot 18 februari 2018. In januari organiseert de gemeente ook een informatiebijeenkomst om het ontwerp nader toe te lichten. De rotonde op de kruising van de Duinstraat met de Scheveningseweg komt voort uit de wens om de verkeersdoorstroming op deze route te verbeteren.

Gezien de impact van de rotonde is gekeken in een breder gebied dan alleen naar de kruising zelf. Dit heeft geleid tot een projectgebied dat loopt vanaf de Prins Willemstraat, van de aansluiting met de Jurriaan Kokstraat, tot en met de halte Duinstraat. De aanleg van de rotonde zal zo’n 5 miljoen euro gaan kosten. Voor de zomer van 2018, na verwerking van de inspraakreacties, wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over het ontwerp. Als er wordt ingestemd met het ontwerp zal de daadwerkelijke aanleg van de rotonde medio 2019 starten.