7300 remigranten kregen uitkering

Ruim 7300 mensen hebben vorig jaar een uitkering in het buitenland ontvangen, nadat ze waren teruggekeerd naar hun land van herkomst. Deze remigranten hebben in totaal 33,9 miljoen euro aan uitkeringen ontvangen. Dat bedrag was in 2010 nog 22,2 miljoen euro, blijkt uit cijfers die NU.nl bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft opgevraagd.

De SVB keert een maandelijks bedrag uit aan personen die vanuit Nederland definitief naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd. Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in hun levensonderhoud en wordt alleen uitgekeerd als de ontvanger onder het lokale minimum dreigt te komen. Aan de uitkering is een reeks voorwaarden verbonden.