Drie keer meer criminelen krijgen streng inreisverbod

Het aantal buitenlandse gedetineerden die na het uitzitten van hun straf uitgewezen worden en een streng inreisverbod krijgen, is verdriedubbeld. “Dit jaar al meer dan 40 zware criminelen, waaronder Syriëstrijders, uitgewezen.”

Sinds 1 mei dit jaar kregen 1.380 gedetineerden een inreisverbod op het moment dat ze de gevangenis mochten verlaten. In 293 gevallen ging het om een verbod van 10 jaar of langer, een verdrievoudiging in vergelijking met vorig jaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) citerend.

Strengere wet

De strengere vreemdelingenwet ligt hier aan de basis. Daardoor kunnen nu ook gangsters met een andere nationaliteit dan de Belgische die in ons land geboren zijn óf die hier voor hun twaalfde aangekomen zijn, uitgewezen worden. “Zo hebben we dit jaar al meer dan 40 zware criminelen – onder wie Syriëstrijders – die in België geboren zijn, toch uitgewezen”, zegt Francken.

Daarnaast maakt de nieuwe wet het mogelijk om een inreisverbod van langer dan 10 jaar op te leggen. “Daarmee is dat verbod nu in verhouding met de straf die ze kregen, en dus met de criminele feiten die ze gepleegd hebben”, aldus nog Francken.

De meeste uitgewezen gedetineerden zijn Marokkanen (235 inreisverboden), daarna volgen de Algerijnen (180), de Albanezen en de Roemenen (allebei 141).