‘Gevaarlijkste gedetineerde mag weg uit de gevangenis

Ringo De Witte heeft wat hij wilde: hij mag eindelijk weg uit de door hem vervloekte Gentse gevangenis waar hij al zeventien jaar onafgebroken amok maakt. De aanval waarbij hij acht maanden geleden een vrouwelijke cipier ei zo na doodschopte, was de spreekwoordelijke druppel. De rechter heeft hem nu geïnterneerd. “Ik houd mijn hart vast voor de mensen die hem daar zullen moeten opvangen”, zegt zijn slachtoffer.

Roeselarenaar Ringo De Witte (44) vloog in 1990 achter de tralies voor een gewapende overval. Sindsdien verhuist hij van gevangenis naar gevangenis, steeds met de zwaarst mogelijke beveiliging en de voorbije jaren bijna voortdurend in isolement. Met reden: De Witte staat bekend als één van de, zo niet dé gevaarlijkste gevangene van het land.

Zo plantte hij bij zijn eerste kennismaking met een nieuwe gevangenisarts in Hasselt totaal onverwacht zijn vuist in het gezicht van de man, gaf hij Kim De Gelder een afranseling en stond ook seriemoordenaar Ronald Janssen op zijn “verlanglijstje”.

 

Op 1 maart dit jaar ging hij in de Gentse Nieuwewandeling echter nog een stap verder: tijdens het avondmaal viel hij compleet onverwacht cipier Nadine B. aan. Hij had vooraf speciaal sportschoenen aangetrokken om harder in het aangezicht te kunnen trappen van de vrouw. Ook toen ze al bewusteloos op de grond lag, bleef hij als een gek schoppen. Wie wou tussenbeide komen, bedreigde hij met een zelfgemaakt steekwapen. Uiteindelijk kon hij toch overmeesterd worden. Maar Nadine B. is sindsdien arbeidsongeschikt en lijdt nog altijd helse hoofdpijnen.

Autisme

Vanochtend verscheen De Witte voor de rechter om te horen hoe het nu verder met hem moet. Met de handboeien aan en aan drie kanten omringd door bonkige agenten die hem geen moment uit het oog verloren, beducht op een plotse uitbarsting van de gedetineerde.

‘Gevaarlijkste gedetineerde van het land’ mag weg uit de gevangenis
Ringo De Witte met zijn zus. Ook zij vindt dat haar broer beter geïnterneerd wordt.

Maar Ringo De Witte bleef rustig. Toen de rechter meedeelde dat hij volgens psychiatrische verslagen van verschillende experts lijdt aan een autismespectrumstoornis en verdere psychiatrische behandeling noodzakelijk is, gaf hij geen krimp.

Integendeel: De Witte knikte goedkeurend toen hij het uiteindelijke verdict te horen kreeg. “U bent een gevaar voor de maatschappij en de kans dat u opnieuw dergelijke feiten zal plegen, is groot”, aldus de rechter. “Daarom heeft de rechtbank besloten om u te interneren.”

Uitgelachen

Voor de vrouw die hij bijna doodschopte en die enkele meters verder in de rechtszaal als een hoopje ellende in elkaar dook, had De Witte geen oog. Zowel fysiek als mentaal heeft de aanval Nadine B. helemaal onderuitgehaald.

‘Gevaarlijkste gedetineerde van het land’ mag weg uit de gevangenis
De gevangenis van Gent is haar beruchtste gedetineerde kwijt. FOTO: DE POORTER

“Mijn cliënte was vroeger een vrolijke vrouw die vol medeleven met de gedetineerden omging”, zegt haar raadsman Bart De Meulenaere. “Wat haar nog het meest heeft geschokt, is dat ze zo haar best had gedaan om een goede band op te bouwen met deze zeer moeilijke gedetineerde en dat hij geen enkele reden had om zo uit te halen.”

“Hij voelde zich uitgelachen door de cipiers, was zijn enige uitleg. Maar een bemoedigende glimlach is voor hem blijkbaar genoeg om zich dodelijk beledigd te voelen.” B. zegt dat ze te doen heeft met de verplegers die Ringo De Witte in de psychiatrische inrichting zullen moeten begeleiden en in het oog houden. “Ik houd mijn hart vast”, zegt ze. Zelf wil ze niets liever dan weer aan het werk te gaan. “Maar daar is het nu nog te vroeg voor”.

“Hij had het goed voorbereid”

Wat De Witte dreef om de cipier met voorbedachten rade aan te vallen, weet ook zijn advocaat nog steeds niet. “Hij had het in zijn hoofd goed voorbereid”, zegt meester Beatrice Waerenburgh. “De internering is wat wij wilden. Maar het heeft jammer genoeg moeten duren tot dit ernstige incident voor men dat inzag.”

Ook de zus van Ringo De Witte stelde in onze krant dat haar broer beter zou geïnterneerd worden.

Op internering staat geen einddatum

“Internering is voor alle duidelijkheid een maatregel, geen straf. Een geïnterneerde is een patiënt die een misdrijf heeft gepleegd maar die over onvoldoende geestelijke vermogens beschikt om zich voor die feiten te kunnen verantwoorden. Ze kunnen niet schuldig worden bevonden, zijn niet verantwoordelijk voor hun daden”, klinkt het bij de FOD Justitie.

Door de beslissing van de rechtbank zal Ringo De Witte normaal gezien de gevangenis mogen verlaten en komt zijn straf te vervallen. In de plaats zal hij worden overgebracht naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) zoals er in Gent één is. Tenzij hij eerst nog een tijdje als geïnterneerde in de cel blijft. Momenteel zijn er zo’n 500-tal geïnterneerden in speciale afdelingen van gevangenissen.

Voordeel van een internering is dat plegers die hulp of therapie nodig hebben, zoals hij, die meestal niet of onvoldoende krijgen in de gevangenis maar wel in een FPC.

Geïnterneerden zoals hij worden, zegt de FOD Justitie, vastgehouden in een gesloten instelling. Die afdelingen zijn even streng beveiligd als gevangenissen om te voorkomen dat patiënten zouden ontsnappen en nieuwe feiten plegen.

Op regelmatige tijdstippen zal de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) Ringo De Witte horen om te zien in welke mate zijn toestand al is verbeterd en vooral in welke mate hij nog altijd een gevaar zou kunnen zijn voor zichzelf en voor de maatschappij. Pas wanneer hij helemaal genezen wordt verklaard, kan hij vrijkomen. Want in tegenstelling tot bij een gevangenisstraf staat er op een internering geen einddatum.