Gevangene krijgt privécel na onrust over coronabesmetting in bajes

Een gevangene die samen met een medegedetineerde vastzat in één cel in de gevangenis in Arnhem, krijgt een plek voor zichzelf. De man diende met succes een klacht in nadat een medewerker van het cellencomplex afgelopen weekend besmet was geraakt met het coronavirus.
Raymond Boere

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een gevangenisdirecteur op de vingers wordt getikt door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en een gevangene nu moet overplaatsen.

De onrust onder gedetineerden is in heel het land groot sinds het coronavirus hier rondgaat, vooral bij degenen die samen op een cel zitten. Ze zijn bang dat ze makkelijker besmet kunnen raken omdat ze in deze ruimtes geen anderhalve meter afstand kunnen houden.

Gezin
Veel gevangenisdirecteuren houden de meerpersoonscellen wel gewoon open, omdat zij de situatie vergelijken met een gezin. Familieleden hoeven ook geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden, zo is de argumentatie. Bovendien worden gedetineerden goed in de gaten gehouden. Alleen klachtenvrije gedetineerden worden bij elkaar geplaatst. Pas als één van de twee toch ziek wordt, gaan ze uit elkaar.
Een gedetineerde uit de gevangenis in Arnhem was het daar niet mee eens en stapte naar de RSJ. Die geeft de man nu voorlopig gelijk. De vergelijking tussen families en celgenoten gaat niet op. Families waren al bij elkaar voor het virus uitbrak en kunnen en willen niet uit elkaar. Het bij elkaar plaatsen van gevangenen betekent dat het risico op besmetting wordt vergroot en dat brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee, oordeelt de RSJ.
Wat wordt bedoeld met social distancing?
En waarom is dit belangrijk?
Door ‘social distancing’, ook wel sociale onthouding afstand, heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Minder contact met elkaar betekent een tragere verspreiding van het virus. Hierdoor zijn minder mensen tegelijkertijd besmet en raken zorginstellingen niet overbelast. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.
door Bron – RIVM,
Vakbondsbestuurder Yntse Koenen van de FNV noemt de uitspraak een mijlpaal en hoopt dat nu meer gedetineerden een eigen cel krijgen. ,,Wat ons betreft sluiten we nu meteen overal de meerpersoonscellen. Het gebruik ervan druist gewoon in tegen de richtlijn van het RIVM en veroorzaakt veel onrust. Sluiten van deze cellen kan ook, want er is ruimte genoeg in gevangenissen.’’
Ook advocaten hopen dat er nu voorgoed iets aan de situatie verandert en er geen nieuwe gevangenen meer bij elkaar worden geplaatst. ,,Tot nog toe vond de RSJ het geen schending van de zorgplicht, maar nu dus wel. Daar ben ik blij om. Het hele land moet aan social distancing doen, dus dan moet je ook gedetineerden niet aan extra gezondheidsrisico’s blootstellen’’, zegt advocaat Rachel Bruinen, die al eerder namens meerdere gedetineerden protesteerde tegen het gebruik van de meerpersoonscellen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil nog niet inhoudelijk reageren en laat weten de uitspraak van de RSJ eerst te bestuderen.