‘Luchtvervuiling leidt tot crimineel gedrag bij kinderen en adolescenten

Er komen steeds meer aanwijzingen dat luchtvervuiling de hersenfuncties beïnvloedt. Volgens de Amerikaanse onderzoeker Diana Younan, die verbonden is aan de Universiteit van Zuid-Californië, leiden uitlaatgassen tot meer crimineel gedrag.

 

Uitlaatgassen beïnvloeden niet alleen de gezondheid, maar ook het gedrag van kinderen en adolescenten, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek

Uitlaatgassen beïnvloeden niet alleen de gezondheid, maar ook het gedrag van kinderen en adolescenten, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek © AD

“Het is vrij algemeen bekend dat luchtvervuiling de ademhalingsfuncties en gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden”, aldus Younan. “Maar het is veel minder bekend dat het ook de hersenfuncties kan beïnvloeden.” Zij is niet de enige die tot deze conclusie komt. In het afgelopen decennium hebben steeds meer wetenschappers aanwijzingen gevonden dat het inademen van vervuilde lucht giftig is voor de hersenen. Dit wordt langzamerhand meer en meer gekoppeld aan gedrag, vooral bij kinderen en adolescenten. Het is volgens Younan vergelijkbaar met de manier waarop de blootstelling van kinderen aan lood – dat vroeger in verf en gas werd gebruikt – verband hield met gedragsproblemen. Sommige wetenschappers vermoeden zelfs dat de daling van de criminaliteit sinds de jaren negentig in de Verenigde Staten (en vele andere landen) verband houdt met het verwijderen van lood uit benzine.

Tien jaar onderzoek

Tijdens een analyse van gegevens van bijna 700 kinderen, vonden Younan en haar team dat kinderen in Los Angeles die in de loop van hun pubertijd aan meer luchtverontreiniging werden blootgesteld, vaker delinquent gedrag vertoonden. Het onderzoek werd begin december gepubliceerd in het Amerikaanse blad Journal of Abnormal Psychology. Het onderzoek duurde bijna tien jaar en begon met kinderen van negen jaar oud. Ouders vulden om de paar jaar vragenlijsten in over het gedrag van hun kinderen (daarbij werd gevraagd naar zaken als liegen en bedriegen, drugsgebruik en vandalisme). Het onderzoeksteam gebruikte vervolgens gegevens over dagelijkse metingen van luchtverontreiniging in de omgeving van de kinderen om te classificeren aan hoeveel luchtvervuiling elk kind in de loop van het onderzoek was blootgesteld.

Dieren

Younan keek specifiek naar de vervuiling door minuscule deeltjes die 30 keer kleiner zijn dan een mensenhaar. “Het is geen smog die mensen kunnen zien,” zegt ze. “Dit type vervuiling komt vooral van auto’s en verkeer.” De resultaten van Younan’s onderzoek worden gestaafd door Deborah Cory-Slechta, een professor aan de Universiteit van Rochester die niet bij Younan’s onderzoek betrokken was. Cory-Slechta bestudeerde het effect van luchtvervuiling op dieren en ziet grote overeenkomsten met het onderzoek van Younan. “Zelfs bij blootstelling van dieren aan relatief lage hoeveelheden luchtvervuiling, zagen we gedragsveranderingen”, aldus Cory-Slechta. “Vooral op het gebied van impulsiviteit, die gerelateerd kunnen worden aan delinquent gedrag.”