Nederlandse gevangene kost 250 euro per dag

Mensen die in een Nederlandse gevangenis zitten kosten veel vergeleken met die in andere Europese landen. Met 250 euro per dag neemt Nederland na San Marino (708 euro), Zweden (359) en Noorwegen (344) de vierde plek in Europa in. De gemiddelde prijs van een gedetineerde is 51 euro. De gevangenen in Moldavië zijn met een kostprijs van 6 euro per dag het goedkoopst.

Dat blijkt uit cijfers over het gevangeniswezen in 2016 van de Raad van Europa, die vandaag werden gepresenteerd in Brussel. De Nederlandse gevangenen zijn daarmee ook 20 procent duurder dan in 2012. Toen bleek uit onderzoek van de Raad dat een gevangene gemiddeld 202 euro kostte. Destijds stond Nederland op de vijfde plek.

© Fred Teeven. ANP

Het is nog onduidelijk waardoor die kostenstijging veroorzaakt is.  Onder toenmalig staatssecretaris Fred Teeven werd juist bezuinigd op het gevangeniswezen, al werden die bezuinigingen later wel afgezwakt.  Een mogelijke verklaring is het lagere aantal gevangenen. In 2012 waren dat er nog ruim 12.000, in 2016 was dat gezakt tot rond de 9.0000. Mogelijk vallen de kosten per gevangene daarom hoger uit.

In de kosten zijn onder meer uitgaven aan veiligheid, gezondheidszorg,  administratie, voedsel, ondersteuning en reïntegratie verwerkt. Nederland telt 1,7 gevangenen per gevangenismedewerker.

Bijna een op de vijf gevangenen in Nederland is van buitenlandse komaf. Van alle gedetineerden was bij ruim 43 procent van de gevallen nog geen definitief vonnis geveld. Alleen in Albanië waren dat er met 50 procent meer.

De gemiddelde straf die in Nederland moet worden uitgezeten is 2,8 maanden. De vier landen waar dat korter is, zijn Zwitserland, Zweden, San Marino en Ierland. Het gemiddelde is 8,5 maanden.

Zelfmoorden

© Foto Freddy Schinkel

Het aantal zelfmoorden in Nederlandse penitentiaire inrichtingen is relatief hoog. In 2015 pleegden 12,2 per 10.000 gevangen zelfmoord. Daarmee staat ons land op de vijfde plek, na Slovenië, Frankrijk, Zwitserland en België.

Ruim 859.000 mensen zaten op 1 september 2016 in een gevangenis in een van de lidstaten van de Raad van Europa, Rusland niet meegerekend. Dat komt neer op één gevangene per 741 inwoners, een lichte stijging vergeleken met 2015. In totaal werd meer dan 18,8 miljard euro uitgegeven, maar niet alle 47 lidstaten hebben cijfermateriaal ingeleverd.