No Surrender-baas Henk Kuipers is uit ‘alle beperkingen’

De world captain zit vast op basis van meerdere verdenkingen inzake afpersing en mishandeling.

Henk Kuipers kan zijn familie weer ontvangen, zij het in de bezoekzaal van een van ’s lands Penitentiaire Centra. De world captain van No Surrender uit Emmen zit sinds een week vast. Tot nu toe gold dat hij in een regime zat van ‘alle beperkingen’, maar die zijn nu opgeheven, zo hebben bronnen bij justitie aan Panorama laten weten. Kuipers zit vast op basis van een reeks verdenkingen met betrekking tot afpersing en mishandeling.

Dat geeft de indruk dat deze zaak minder heet zal worden gegeten dan dat hij eerder is opgediend (in de media). Immers, bij grote onderzoeken wil de rechter commissaris deze beperkingen nog weleens wat langer aanhouden dan een enkele week. Wikipedia schrijft hierover: ‘Op het moment dat het onderzoek klaar is, of zover gevorderd dat er geen sprake meer van kan zijn dat de verdachte dit onderzoek kan frustreren, moeten volgens de wetgever de beperkingen worden opgeheven.’

Ook de zoon van Kuipers zit nog vast, al zijn bij hem de beperkingen al eerder opgeheven. Alec Kuipers (18) hoort volgende week of zijn voorrarrest verlengd wordt.