Oude leidingen met asbest opgeruimd in Duindorp

Onrust in Duindorp na het verschijnen van een bericht op Facebook waarin wordt beweerd dat er een grote asbestvondst is gedaan in de duinen nabij de Scheveningse wijk en dat de vervuilde grond met groot materieel wordt afgegraven en afgevoerd.

Vroeger was asbest een veel gebruikt materiaal voor diverse doeleinden. Tegenwoordig is men op de hoogte dat asbest allerlei ziektes kan veroorzaken en de kans op kanker verhoogd. Het materiaal wordt daarom niet meer gebruikt en de verwijdering van oud asbest bevattend materiaal moet zeer zorgvuldig en met bescherming gebeuren.

Dat is dan ook wat er nu aan de hand is in Duindorp. Aldaar is men bezig met het verwijderen van oude waterleidingen in het duingebied. In deze leidingen is asbest verwerkt, daarom worden alle benodigde maatregelen genomen. Zo worden de oude leidingen netjes in plastic verpakt en in speciale containers gedaan. Er vindt geen grootschalige afvoer van mogelijk vervuilde grond plaats, zoals beschreven staat in het Facebookbericht.