Pedo-activist Nelson M. mag na voorarrest gewoon weer terug naar flatje Lelystad

Pedo-activist Nelson M. (25) uit Lelystad, die onlangs in een tv-uitzending van Danny op straat meldde dat hijeen politieke partij wil oprichten om seks met kinderen legaal te maken, mag van de rechter in zijn appartement blijven wonen. Woningcorporatie Centrada had dringend op huisuitzetting gevraagd omdat er onder omwonenden grote onrust heerst. Buurtgenoten noemen de aanwezigheid van M. een risico en willen hem weg hebben.

M. kwam in het programma herkenbaar en met naam en toenaam in beeld. Kort daarop liep de situatie rond de flat van de pedofiel totaal uit de hand. Woeste bewoners begonnen een petitie om hem uit zijn woning te laten zetten, maar woonstichting Centrada was dat in eerste instantie niet van plan. ,,We kunnen niet zomaar de huur opzeggen vanwege ideeën die hij heeft”, aldus een zegsman. De verhuurder bleef in de dagen erna, worstelen met de situatie rond M..

Daarop besloot de corporatie een gang naar de rechter te maken om de mogelijkheden voor huisuitzetting duidelijk te krijgen. Centrada vindt dat de man zelf schuldig is aan alle onrust en stelt geen mogelijkheden te hebben hem in een andere wijk in Lelystad een andere woning aan te bieden. Dit omdat er een risico zou bestaan dat de sfeer ook daar zal escaleren. De rechter is het daar niet meer eens, zo werd gisteren geoordeeld.

Volgens de rechter is door Centrada onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een totaal geëscaleerde situatie. Verder is niet aangetoond dat sprake is van omwonenden die onder grote psychische spanning staan en dat er een concreet gevaar bestaat voor de veiligheid van de mensen die in de buurt van M. wonen. ,,Een gedwongen ontruiming zou verstrekkende gevolgen hebben en daar is nu onvoldoende aanleiding voor”, tekende Omroep Flevoland op uit de mond van de rechter.

Huiszoeking

M., die ook nog op tv verklaarde dat een peuter best zelf kan beslissen of hij seks wil met een oudere man of niet, zit momenteel in voorarrest omdat bij een huiszoeking, direct na de uitzending, in zijn flat kinderporno werd aangetroffen. Het voorarrest loop begin april af. In januari werd in zijn woning ook al een huiszoeking gedaan vanwege het onderzoek naar de voortzetting van de in 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn.

In een bijzonder schokkende passage uit Danny op straat, gepresenteerd door Danny Ghosen, vertelde de pedoactivist – ‘ik val op jongens tussen de 4 en 14 jaar’ – dat minderjarigen op het gebied van seks keuzevrijheid moeten hebben: ,,Een kind van 2 of 3 jaar is ontwikkeld genoeg om te beslissen of hij een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan’’, stelde hij ,,Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.’’

De man lijkt niet te snappen waarom pedofielen door de samenleving als gevaarlijke mensen beschouwd worden. Ook niet toen Ghosen hem wees op de trauma’s die ze kunnen veroorzaken bij kinderen. ,,In het geval van misbruik snap ik het’’, klonk het. ,,Maar dat heeft niets met mij te maken.’’ Nelson maakt zich weinig zorgen over pedofielen, maar des te meer over het gedrag van ouders. ,,Ik maak me vooral zorgen om de ouders die alleen nog maar kunnen reageren met agressie.”