Prinses Laurentien bezoekt gevangenis

Prinses Laurentien bezoekt op 14 mei de gevangenis in Alphen. Als ambassadrice in de strijd tegen laaggeletterdheid, wil zij een betere beheersing van de Nederlandse taal, ook onder gevangenen bevorderen.

2,5 Miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dit heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De gevolgen van laaggeletterdheid zijn overal in de samenleving merkbaar. Zo weten we dat laaggeletterden minder gezond zijn en vaak hun medicatie verkeerd gebruiken. Ook in bedrijven kan laaggeletterdheid een drempel vormen; het is bijvoorbeeld lastig om veiligheidsinstructies goed op te kunnen volgen.

Omdat in onze maatschappij steeds lastiger wordt om je weg te vinden, kan criminaliteit wel eens de uitweg lijken. De prinses probeert in Alphen duidelijk te maken, dat succesvolle reintegratie staat of valt met beheersing van de taal.