Satudarah op zoek naar ‘honk’ in Enschede

 

 

  

ENSCHEDE – Motorclub Satudarah is in Enschede naarstig op zoek naar een nieuw trefpunt, waar leden clubavonden kunnen houden. Zowel politie als horeca signaleren recent een verhoogde activiteit van de motorclub.

Sinds de sluiting van het clubhuis aan de Parkweg, in 2012, werd het in Enschede nagenoeg stil rond Satudarah. De motorclub leidde een nomadenbestaan.

Clubavonden
De laatste maanden ziet zowel politie als horeca echter weer steeds vaker leden van Satudarah in de stad, bevestigt teamchef Harry Zonder van de politie Enschede. „Meestal in kleinere groepjes rond de Oude Markt en in bepaalde cafés in de wijken. Ze zoeken een lokaal waar ze zich kunnen ophouden. Een plek voor de clubavonden.”

Vechtpartij
Twee maanden geleden waren leden van de motorclub ineens betrokken bij een vechtpartij in grillhouse Camel aan de Oude Markt. Camel is een van de locaties die met regelmaat in verband worden gebracht met Satudarah.

Horecatelefoon
Zonder vindt het niet verstandig meer namen te noemen van horecagelegenheden die in beeld zijn. Wel heeft de politie recent lokale horeca-ondernemers geïnformeerd, beaamt voorzitter Marijn Mengels van de Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE). Via een speciaal ingestelde horecatelefoon kunnen ondernemers verdachte activiteiten melden. „Belangrijk is dat iedereen weet wie je snel kunt bereiken, mocht dat nodig zijn”, aldus Mengels.

Aanpak
Landelijk is het beleid er volgens Zonder inmiddels op gericht dat de horeca Satudarah ‘standaard’ weigert. Zeker als de leden in vol ornaat verschijnen.

Justitie staat een harde aanpak van motorclubs voor, vanwege de criminele activiteiten van leden. Die zouden zich bezighouden met afpersing, bedreiging en witwaspraktijken, hennepteelt en intimidatie.

Voor burgemeester Peter den Oudsten was dat in november 2012 reden het clublokaal van Satudarah Chapter Eastside aan de Parkweg te sluiten. Dat ging niet zonder slag of stoot. De rechter kwam er aan te pas.

Onverbiddelijk
Burgemeester Onno van Veldhuizen is in verband met vakantie niet bereikbaar voor een reactie. Hij zou horeca-ondernemers wel hebben aangegeven onverbiddelijk te zijn als in een café mensen met harddrugs of wapens worden aangetroffen.