‘Screen gemeenteambtenaar op banden met criminelen’

Ambtenaren die een risicovolle functie bekleden in een gemeente, moeten bij wet worden gescreend. De reden: gemeentebesturen worden steeds vaker geïnfiltreerd door criminelen.

Dat zegt Liesbeth Spies van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in De Telegraaf. Zij pleit ervoor om bij de bestrijding van de criminaliteit niet te veel taken bij burgemeester en het gemeentebestuur neer te leggen, zodat ze niet in de verleiding komen door criminele verlokkingen.

Ambtenaren vertrouwen

“Gemeenten en burgemeesters moeten effectief kunnen optreden en niet kwetsbaar worden voor criminele organisaties. Dat laatste is wel een reëel risico”, zegt ze in de krant. Zij wil dat de screening wordt vastgelegd in de nieuwe ‘Ondermijningswet waaraan wordt gewerkt door het kabinet-Rutte III.

Spies reageert op uitspraken van Jan Brouwer, hoogleraar Openbare Orde en Veiligheid. Hij waarschuwt voor ‘criminele ondermijning’ binnen gemeentelijke bestuursdiensten.

“Die ambtenaren houden zich bezig met witwassen, drugshandel, motorclubs en andere zware misdaad”, zegt hij in De Telegraaf. “Maar wie zegt dat een burgemeester al zijn ambtenaren kan vertrouwen?”