Taakstraffen opgelegd voor friezen helden

De rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag taakstraffen uitgedeeld voor het blokkeren van tegenstanders van zwarte piet op de A7 rond de sinterklaasintocht van vorig jaar. Onder hen is ook Jenny Douwes, die vanwege haar coördinerende rol de hoogste taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand kreeg.

De andere verdachten kregen taakstraffen die oplopen van tachtig tot tweehonderd uur.

Douwes wordt verweten dat ze een leidende rol heeft gespeeld bij het organiseren van de blokkade en werd schuldig bevonden aan opruiing.

Douwes had op Facebook opgeroepen tot de blokkade. Nadat ze de oproep van het sociale medium had verwijderd in opdracht van de politie, bleef de vrouw wel betrokken bij de actie. Ze zei zelf niet te hebben geweten dat ze iets strafbaars had gedaan.

De rechtbank stelde dat de oproep van Douwes tot een blokkade van een dusdanige aard was dat haar medeplegen kan worden verweten.

Tegen één man was een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden – waarvan drie maanden onvoorwaardelijk – geëist, maar dat vond de rechter te zwaar. Hij kreeg tweehonderd uur taakstraf opgelegd.

Zaak draait om blokkeren van bussen met demonstranten

De rechtszaak draait om het tegenhouden van drie bussen met tegenstanders van zwarte piet die op weg waren naar de sinterklaasintocht in Dokkum op 18 november 2017. Volgens de rechtbank creëerden de Friezen een gevaarlijke situatie met de blokkade op de snelweg.

“Er was sprake van een nauwe en bewuste samenwerking om de bussen tegen te houden”, aldus de rechtbank.

Uiteindelijk kwam er vanwege de onrust een noodbevel en ging de demonstratie niet door. Justitie rekent het de verdachten aan dat ze het recht op demonstratie “om zeep hebben geholpen”. Ook was er volgens het OM een dreigende en grimmige sfeer.

Friezen werden vrijgesproken van geweld en bedreiging.

Voorstanders blokkeren anti-Zwarte Piet-demonstranten op A7

Voorstanders blokkeren anti-Zwarte Piet-demonstranten op A7

‘Blokkeerders hadden goede reden zich zorgen te maken’

Advocaat Tjalling van der Goot, die vrijwel alle verdachten in de zaak vertegenwoordigt, bepleitte dat de blokkeerders een goede reden hadden zich zorgen te maken over de demonstratie van de zwartepiettegenstanders.

“De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet opgenomen in het rapport Dreigingsbeeld Nederland“, beargumenteerde Van der Goot.

Hij verwees naar eerdere wanordelijke intochten in Gouda en Meppel, waar de demonstranten grote onrust veroorzaakten. “De cliënten hadden een hoger doel: de veiligheid.” Het gros van de Friezen die terechtstaan toonde dan ook geen spijt van de actie.

Volgens de rechtbank waren er echter geen aanwijzingen dat de tegenstanders van zwarte piet “een ander doel hadden dan vreedzaam betogen”