Terugkeer raamhoeren is onzeker

hoer

Burgemeester Jan van Zanen heeft juridisch gezien ruimte om de raamprostitutie in de Utrechtse binnenstad zowel toe te staan als af te wijzen. Als hij zijn besluit goed onderbouwt, zal dat hoogstwaarschijnlijk standhouden bij de rechter.

De apv geeft de burgemeester een ruime bevoegdheid om een standpunt in te nemen. Het is echt wikken en wegen.

Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht

Dat zegt hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder, die is verbonden aan Vrije Universiteit. Schilder bestudeerde op verzoek van deze krant de algemene plaatselijke verordening (apv) van de gemeente Utrecht. Eerder adviseerde hij Amsterdam over het vernieuwen van de apv om mensenhandel in de prostitutie tegen te gaan. 

In de apv staat waaraan exploitanten van werkruimtes moeten voldoen en wat redenen zijn om een aanvraag te weigeren. Als een exploitant en zijn medewerkers niet van onbesproken gedrag zijn, moet de burgemeester de aanvraag afwijzen. 

Vaag criterium
,,Ter voorkoming van aantasting van woon- en leefklimaat kán de burgemeester de aanvraag weigeren”, legt Schilder uit. ,,Hij is het dus niet verplicht. Het is een enigszins vaag criterium. De apv geeft de burgemeester een ruime bevoegdheid om een standpunt in te nemen. Het is echt wikken en wegen.” 

De aanvraag van het bedrijf Freya Exploitatie om de 17 ramen in de Hardebollenstraat weer in gebruik te nemen, is een heet hangijzer. De buurt vreest terugkeer van overlast, de prostituees willen aan het werk. 

Schilder zegt dat aangetoond moet worden dat er sprake zal zijn van overlast. ,,Het is bij voorbaat duidelijk dat de parkeerdruk zal toenemen. In de apv staat rekening gehouden dient te worden met karakter van de straat en wijk. Een ‘slaapbuurt’ zal eerder verstoord worden dan een binnenstad. Bij een afwijzing moet de burgemeester aannemelijk maken dat het leefklimaat beschermd dient te worden.” 

Bestemmingplan
Prostitutie voldoet aan het bestemmingplan voor de Hardebollenstraat in de Utrechtse binnenstad. Dat betekent nog niet dat een geldige aanvraag voor prostitutie automatisch moet worden toegewezen, meent hoogleraar Jon Schilder. 

Schilder: ,,Prostitutie is geen grondwettelijke beschermde activiteit. Ik kan me wel voorstellen dat de burgemeester rekening houdt met het gevoel dat de gemeente iets moet rechtzetten. Bij de sluiting van alle prostitutieramen werd het beeld geschetst dat veel vrouwen uit de klauwen van mensenhandelaren gered moesten worden, maar achteraf bleek het minder ernstig. Hoe belangrijk vindt de burgemeester terugkeer van raamprostitutie?” 

Zeer waarschijnlijk zal de in het ongelijk gestelde partij (Freya of de verenigde bewoners) naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. 

Bestuurlijke vrijheid
Schilder: ,,Als het besluit goed gemotiveerd is, zal de bestuursrechter slechts marginaal toetsen of het toestaan of weigeren in redelijkheid is gebeurd. De rechter zal de bestuurlijke vrijheid van de burgemeester respecteren.” 

Schilder waagt zich niet aan een voorspelling. ,,Het kan beide kanten op. Ik durf er geen weddenschap over aan te gaan.” 

Van Zanen neemt vermoedelijk volgende week de beslissing, maar kan die ook uitstellen.