Varkenshouders boos over NVWA-tarieven

varken

Den HaagIn een verklaring laat LTO Nederland weten dat het Nederlandse bedrijfsleven verbolgen is over de verhoogde NVWA-tarieven en dat vooral varkenshouders worden benadeeld.

Nieuwe tariefsverhogingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn bij het bedrijfsleven in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral varkenshouders voelen zich niet meer serieus genomen en noemen de per 1 mei jl. vastgestelde tarieven niet acceptabel. Ze doen een beroep op staatssecretaris Van Dam (EZ) om de verhogingen terug te draaien. In een brief vragen ze hem bovendien eerder gedane toezeggingen waar te maken.

In LTO-verband is de afgelopen jaren samen met de NVV en ketenpartners herhaaldelijk verzocht om de NVWA-tarieven niet te verhogen. “Eerst moet een analyse naar de tarieven en de opbouw ervan op tafel komen. De Raad van State zal hierover adviseren. Zo lang dat adv