Voorlopig groen( rood ) licht voor Nieuw Zandpad

teef

Voorlopig zijn 145 van de in totaal 162 geplande prostitutieramen toegestaan in het Nieuwe Zandpad, zo heeft de Raad van State besloten. Dat moet de nieuwe prostitutiezone worden in de wijk Overvecht. Omwonenden en de eigenaar van de panden in de Hardebollenstraat wilden het bestemmingsplan laten vernietigen.

Enkele eigenaren van woningen in aanbouw in de nieuwe woonwijk Antoniuskwartier en de eigenaar van prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat met 17 prostitutieramen hadden de voorzieningenrechter van de Raad van State gevraagd het bestemmingsplan voorlopig te schorsen.

Omdat er volgens de rechter nader onderzoek nodig is ligt er nu een voorlopig besluit. Dat betekent dat 145 van de in totaal 162 ramen zijn toegestaan. Omdat nog onduidelijk is of de prostitutieramen in de Hardebollenstraat in het centrum van de stad weer open mogen, wil de rechter daarmee wachten. Naar verwachting neemt burgemeester Jan van Zanen voor 1 april een besluit over de heropening van de ramen in de Hardebollenstraat.

De Afdeling bestuursrechtspraak zal in de loop van 2016 een definitieve uitspraak doen over dit bestemmingsplan. De ramen gaan dan op zijn vroegst in 2017 open.