Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling leidinggevende motorclub Satudarah wegens wapentransporten in stand laten

De veroordeling van een leidinggevende van motorclub Satudarah wegens betrokkenheid bij twee wapentransporten en hennepteelt kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Keulen de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. Dat is anders in de zaak tegen een medeverdachte, tevens lid van de motorclub, die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij één wapentransport. Die zaak moet, als het aan de AG ligt, deels opnieuw behandeld worden.

Beide mannen zijn veroordeeld wegens (onder meer) het runnen van een wietplantage en betrokkenheid bij het leveren van automatische vuurwapens aan een nieuw opgerichte afdeling (chapter) van Satudarah in Duisburg, Duitsland. Het Duitse chapter had de wapens nodig omdat zij in een bendeoorlog verwikkeld was met de Hells Angels, een conflict waarbij al eerder wapens waren ingezet. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de leidinggevende tot 4 jaar gevangenisstraf omdat hij de wapenleveringen organiseerde. De medeverdachte speelde een minder belangrijke rol, hij was aanwezig bij de eerste levering van wapens aan de Duitse afdeling en kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd. Beiden stelden beroep in cassatie in.

Cassatieklachten
De advocaat van beide verdachten vraagt de Hoge Raad de veroordeling door het hof te vernietigen. De ingediende cassatieklachten gaan grotendeels over de onderbouwing van de bewezenverklaring.

Standpunt AG
In de visie van de AG gaan de cassatieklachten niet op in de zaak tegen de leidinggevende. De veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf kan wat hem betreft dan ook in stand blijven.

In de zaak tegen de medeverdachte gaat volgens de AG één van de cassatieklachten op. Deze klacht houdt in dat er niet voldoende bewijs zou zijn voor het medeplegen van de uitvoer van de wapens naar Duitsland. De bijdrage van de verdachte aan dat strafbare feit zou van onvoldoende gewicht zijn om van medeplegen te kunnen spreken. De AG is van mening dat deze cassatieklacht gegrond is. Uit het door het hof gebruikte bewijs volgt wel dat de verdachte betrokken was bij de overdracht van de wapens in het clubhuis van Satudarah in Tilburg, maar niet dat de verdachte aan de uitvoer van die wapens een voldoende belangrijke bijdrage heeft geleverd. De AG adviseert de Hoge Raad dan ook de zaak tegen de medeverdachte op het punt van de wapensmokkel en de strafoplegging terug te wijzen naar het gerechtshof om opnieuw behandeld te worden.

Uitspraak Hoge Raad
De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 2 juni 2020.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.