Criminelen dreigen straks de handen vrij te hebben in de natuur

wwiieett

Bezuinigingen op natuurbeleid leidt tot minder opsporingsambtenaren in natuurgebieden. Zo krijgen criminelen vrij spel, waarschuwt een brede coalitie van natuureigenaren en -organisaties tegenover BNR.

Onder andere natuurmonumenten, de federatie particulier grondbezit, de stichting Nationaal Park Hoge Veluwe en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zijn bij de coalitie aangesloten. Criminelen die zo vrij spel krijgen zijn stropers, prostituees en drugscriminelen, die afval willen dumpen steeds meer de handen vrij hebben.

Door bezuingingen op natuurbeleid is er minder geld beschikbaar voor “groene boa’s”. Dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren die in natuurgebieden een oogje in het zeil moeten houden. De landeigenaren betalen die nu vaak zelf, maar door strengere opleidingseisen, het wegvallen van overheidsgeld en verplaatsen van politie-inzet naar stedelijke gebieden, dreigt er volgens de organisaties nu een zwart gat te ontstaan.

Volgens Jakob Leidekker, woordvoerder van de coalitie en hoofd bedrijfsvoering van Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe, is er sprake van een negatieve spiraal. “De groene boa’s zitten in een driehoek van private werkgevers, justitie en politie. Maar er wordt zowel bij natuurbeleid als bij de politie bezuinigd.” Volgens Leidekker is niet alleen geld, maar ook aandacht voor het probleem nodig. “Het gaat om prioritering. We willen dat de overheid dit net als wij als een probleem gaat zien. Oplossingen kunnen ook goedkope praktische hulp zijn.”

Staatsbosbeheer sluit zich als overheidsorganisatie niet aan bij de oproep, maar erkent dat ook bij hen het toezicht sinds 2010 is gehalveerd. Inmiddels hebben zij wel een plan gelanceerd om het toezicht tegen 2020 weer op het oude niveau te krijgen. Morgen overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Dam over het natuurbeleid.