Criminelen infiltreren in lokaal politiek bestuur

In een kwart van de gemeenten leeft het vermoeden dat criminelen infiltreren in het lokale bestuur. Vooral raadsleden worden als ‘fout’ bestempeld. Ook wethouders worden verdacht van criminele praktijken.

 

Dat blijkt uit een enquête onder bijna vierduizend ambtenaren en politici, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Infiltratie met een crimineel oogmerk komt volgens de geënquêteerden vaker voor in grote gemeenten dan in kleine gemeenten. Keihard bewijs is er meestal niet: het gaat om raadsleden en wethouders die ‘de schijn tegen hebben’.

Zo wordt het voorbeeld genoemd van de broer van een ondernemer, verdacht van milieucriminaliteit, die solliciteert als beleidsmedewerker milieu bij een gemeente. Ook geeft een geënquêteerde het voorbeeld van een stagiair van de juridische afdeling, die vlak voor het begin van zijn stage wordt opgepakt voor handel in harddrugs.

Volgens de onderzoekers zijn bewijzen voor infiltratie lastig te vinden, omdat niet duidelijk is om welke reden iemand raadslid, wethouder of ambtenaar van een gemeente wil worden. Toch zegt een derde van de geënquêteerden zéker te weten dat er criminele infiltranten binnen de gemeente actief zijn.

Gemeenteraad

Lokaal wordt de impact op de democratie gevoeld

Enquëte onder bijna vierduizend ambtenaren en politici

Vorige maand waarschuwde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ervoor dat de georganiseerde misdaad in maart 2018 kandidaten in de gemeenteraad probeert te krijgen. Politieke partijen moeten daar alert op zijn, aldus het CCV.

Uit de enquête blijkt dat een kwart van de Nederlandse burgemeesters wordt bedreigd door criminelen. Daar trekken ze zich in de meeste gevallen niet veel van aan: slechts 1 procent van de ondervraagde lokale politici en ambtenaren zegt dat bedreigingen invloed hebben op de besluitvorming.

Volgens de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken geeft de enquête een ‘indicatie van de aard en omvang van de problemen’ met criminele beïnvloeding. De ministeries stellen dat ‘lokaal de impact op de lokale democratie wordt gevoeld’, maar dat niet vaststaat wat de gevolgen zijn voor de nationale veiligheid.

Tentakels

Vorige maand waarschuwde Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, in deze krant dat drugscriminelen hun tentakels vuistdiep in de Brabantse samenleving hebben zitten. Volgens hem duurt het nog minstens tien jaar voordat er een einde komt aan de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Die verwevenheid bestaat óók uit criminele infiltratie in de lokale politiek.