Drie maanden cel of boete van 4050 euro voor regenpijp op riolering

Stichtse Vecht wil haar inwoners verplichten hun regenpijp los te koppelen van de riolering (foto ter illustratie) © Bram Petraeus .

Stichtse Vecht wil haar inwoners verplichten hun regenpijp los te koppelen van de riolering. Dat staat in een verordening waarover de gemeenteraad op 31 mei besluit. Wie niet meewerkt kan te maken krijgen met drie maanden cel of een boete van 4050 euro.

De verplichting gaat eerst alleen in speciaal aangewezen gebieden gelden en moet in redelijke verhouding staan tot de vereiste investeringen, maar de wens om schoon regenwater te weren uit het riool is in Stichtse Vecht niet vrijblijvend.

Overvolle riolering
De gemeente wil met de maatregel de hoeveelheid rioolwater, vooral bij hevige regenval beperken. Dat voorkomt het overstromen van een overvolle riolering in het oppervlaktewater en bespaart de bouw van kostbare voorzieningen om deze vorm van milieuvervuiling te voorkomen.  Ook hoeft de zuiveringsinstallatie minder capaciteit te hebben.

Het schone regenwater kan beter de sloot in, naar een apart regenriool of wegzakken in de grond.

De gemeente wil de verplichting doorvoeren in speciaal aangewezen wijken of gebieden. Vooral bedrijfsgebouwen en scholen met grote dakoppervlakken zijn lucratief om de hoeveelheid regenwater in het riool in één klap te beperken.