Kennelijk te weinig criminelen voor al onze cellen

mop

21 maart 2016 om 13:57 door Tjerk de Vries
Kennelijk te weinig criminelen voor al onze cellen

Te veel cellen staan leeg. Foto ANP

Je zou toch denken dat er nog genoeg tuig en criminelen zijn om op te sluiten, maar een derde van de Nederlandse cellen staat leeg.

En het ministerie van Veiligheid en Justitie denkt zelfs dat er de komende vijf jaar nog minder plek in de gevangenissen nodig is. Dat komt volgens minister Ard van der Steur onder meer door de daling van de criminaliteit en het feit dat rechters minder lange straffen opleggen. Het ministerie stelt niet door te kunnen gaan met het financieren van deze leegstand.

SLUITING

Dus is sluiting van gevangenissen onvermijdelijk.

Bij ongewijzigd beleid zullen in 2021 circa 3000 plaatsen in het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring onbezet zijn en bijna 300 in de jeugdinrichtingen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gevraagd met een plan te komen. Dat moet voor de zomer klaar zijn. Dan zal duidelijk worden hoeveel gevangenissen de deuren moeten sluiten. Personeel van gevangenissen en vakbonden zijn inmiddels door het ministerie op de hoogte gesteld.

De afgelopen jaren zijn vele tientallen miljoenen euro’s op het gevangeniswezen bezuinigd en zijn honderden banen verloren gegaan. Dat bracht veel onrust teweeg onder het personeel. Het ministerie heeft een deel van de capaciteit kunnen behouden door het plaatsen van gedetineerden uit Noorwegen en België. Ook zijn er afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.