Kerst in bajes Ter Apel eindelijk zorgenloos, Haagse lobby gaat wel door

De personeelsleden van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel beleven eindelijk weer eens betrekkelijk zorgenloze feestdagen.

Dat zegt Miranda Smid, de nieuwe voorzitter van de ondernemingsraad (or).

Regeerakkoord

De zorgenloosheid is het gevolg van het onlangs gepresenteerde regeerakkoord. Daarin staat dat aan de gevangeniscapaciteit zo min mogelijk wordt getornd. ‘Mocht sluiting onverhoopt nodig zijn, dan zullen gevangenissen gelegen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien.’

,,Dat laatste geeft voor de komende jaren dus een grote zekerheid’’, zegt Smid. ,,Dat nieuws is hier natuurlijk goed aangekomen bij de bijna 300 personeelsleden.’’

Donkere wolk

Het personeel werd vijf jaar geleden al geconfronteerd met een dreigende sluiting. Maar uiteindelijk mocht de bajes, de enige in de provincie Groningen, blijven. De afgelopen jaren hing die dreiging steeds als een donkere wolk boven de gevangenis. Dit omdat de regering een besluit over gevangenissen naar een nieuw kabinet had doorgeschoven.

,,Dat nieuw kabinet heeft dus een gunstig besluit genomen’’, zegt Smid. ,,Daarbij is ook een convenant met onder meer vakbonden gesloten waarin wordt ingezet op scholing van gevangenispersoneel en het verminderen van werkdruk. Daar zijn we ook erg blij mee.’’

Werkgelegenheid

Ondanks die blijdschap blijft de or de lobby richting Den Haag doorzetten. ,,We hebben in de afgelopen jaren steeds contact gehad met Tweede Kamerleden en blijven dat doen. We blijven hen wijzen op het belang van deze PI voor de werkgelegenheid in deze regio en het feit dat wij hier ervaring hebben in de omgang met de bijzondere doelgroep die hier is gedetineerd.’’

Bij die doelgroep gaat het om Vreemdelingen in Strafrecht. Illegale vreemdelingen die een crimineel feit hebben gepleegd en in Ter Apel hun straf uitzitten.’’