Opnamestop voor zware patiënten in kliniek Michael Panhuis

De forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder mag tot nader order geen zware, complexe patiënten meer opnemen. De instelling moet eerst maatregelen nemen om de zorg te verbeteren. Dat heeft minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) vandaag besloten naar aanleiding van onderzoek van twee inspecties.

 

De kliniek waar Michael P., de verdachte van de moord op Anne Faber verbleef, lag de afgelopen tijd zwaar onder vuur. Hij bleek grote vrijheden te hebben genoten. De afgelopen weken hebben de inspecteurs van het ministerie met dertig mensen binnen Aventurijn gesproken. Daaruit is naar voren gekomen dat de zwakke punten liggen bij de personeelsbezetting en mogelijkheden voor patiënten om aan drugs te komen in de omgeving. Het personeel voelt zich daardoor vaak onveilig.

Anne Faber.

Anne Faber. © Maarten Veenendaal

Vanwege ziekteverzuim en een groot aantal niet ingevulde vacatures worden niet alle diensten bezet door vaste medewerkers. Daarom wordt een groot aantal externe medewerkers ingehuurd. Soms was dat wel twintig procent, aldus Dekker. Het vaste personeel gaf aan zich daardoor onveilig te voelen, omdat deze inhuurkrachten soms onvoldoende bekend zijn met de betreffende patiënten en hun complexe psychiatrische problemen. Ze waren daardoor niet altijd in staat om bepaalde gedragingen van patiënten te duiden, en daar eventueel op in te grijpen.

Personeel ontlasten

Minister Dekker (VVD) heeft besloten dat Aventurijn tot nader order geen patiënten meer opneemt met zware psychiatrische problemen, om zo het personeel te ontlasten en de veiligheid en zorg op de afdelingen beter te waarborgen. Ook bevestigt Dekker dat de afgelopen weken een aantal patiënten naar andere instellingen is verplaatst. Het AD onthulde dat vorige week, maar Altrecht wilde dat toen niet bevestigen.

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de resultaten van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. nog volgen. P. verbleef sinds eind januari in het kader van een resocialisatietraject bij Altrecht Aventurijn en genoot daar grote vrijheden. Al snel kwam hij terecht op de halfopen afdeling. Bronnen binnen Aventurijn lieten het AD weten dat hij daar niet mee kon omgaan en veel drugs gebruikte. Daags na de vermissing van Anne Faber maakte hij volgens deze bronnen een ‘doorgesnoven’ indruk. Zo rende hij met een mes in de tuin van Aventurijn achter imaginaire ninja’s aan.

Reactie Aventurijn

Aventurijn laat in een reactie weten: „Wij vinden het vreselijk wat er is gebeurd, en hebben in gedachten het leed van alle betrokkenen. Wij waarderen het dat de  inspecties zo snel hun eerste onderzoek hebben afgerond. Het is belangrijk dat de onderzoekers alle ruimte hebben geboden aan patiënten en medewerkers van Aventurijn. Zij konden hun verhaal en hun zorgen over het werk met hen delen.”