Politie Keulen verspreidt beelden van verdachten Oudejaarsavond

10

De Duitse politie heeft beelden verspreid van vijf verdachte personen die mogelijk betrokken waren bij de aanrandingen op nieuwjaarsnacht in Keulen. De foto’s van de vermoedelijk Noord-Afrikaanse mannen zijn afkomstig van de gsm’s van slachtoffers en getuigen die door de politie in beslag werden genomen.

Afgelopen nieuwjaarsnacht werden er in de Duitse stad Keulen massaal zedendelicten begaan. De meeste daarvan waren gericht tegen vrouwen: tientallen van hen werden omsingeld, aangerand en bestolen.

Volgens openbaar aanklager Ulrich Bremer kunnen de verdachte personen in verband worden gebracht met verschillende van de gerapporteerde aanrandingen en diefstallen die die nacht plaatsvonden.

Verhevigd asieldebat
Aan de massale aanrandingen zouden tientallen mannen hebben deelgenomen. De meeste daders die tot nu toe geïdentificeerd konden worden, bleken Noord-Afrikanen die illegaal in Duitsland verblijven. Het aantal asielzoekers onder de verdachten beperkt zich echter tot een kleine minderheid.

Ongeveer 500 vrouwen dienden na nieuwjaarsnacht een klacht in bij de politie. 40 procent van die klachten maakt melding van seksuele aanranding. Het feit dat vrouwen op zo’n grote schaal én in het openbaar lastig gevallen werden, leidde tot de nodige commotie.

Dat de zaak door de politiek, de media en de publieke opinie al snel in verband werd gebracht met de grote instroom aan asielzoekers, zorgde tevens voor een verhevigd vluchtelingendebat. Er wordt sindsdien hevig gedebatteerd over de aanpak van vluchtelingen die in het land waarin hun asielaanvraag loopt, misdaden plegen.