Veel minder Nederlanders in buitenlandse cellen

Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen daalt in rap tempo: in vijf jaar tijd van ruim 2500 naar minder dan 2000. Nog spectaculairder is de daling van het aantal gedetineerde drugssmokkelaars.

 

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vijf jaar geleden zaten over de hele wereld nog 2542 Nederlanders in de cel, in twee derde van alle gevallen voor drugssmokkel. Per 1 januari 2018 waren dat er 1935, voor het eerst in jaren minder dan 2000. Het aantal drugsgerelateerde gevangenen is gedaald van 1679 naar 971 en nog ‘slechts’ de helft van het aantal opgepakte Nederlanders over de grens.

Een deel van de verklaring zit in twee relatief nieuwe wetten, die ervoor zorgen dat Nederlandse bajesklanten in Europa makkelijker het laatste deel van hun straf in Nederland mogen uitzitten. ,,En dat hebben wij graag. Vanuit een Nederlandse gevangenis kunnen we gedetineerden makkelijker voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving, zodat ze niet in oude fouten vervallen’’, zegt Marjolein Groot, hoofd van het bureau buitenland van de Reclassering.

Pillenfabriekjes

Een andere verklaring voor het dalende aantal cellen zijn verschuivingen op de drugsmarkt. Zo is cocaïne minder populair. ,,En voor bijvoorbeeld pillen hoef je niet naar het buitenland. Die pillenfabriekjes kun je in elk land van de wereld neerzetten’’, zegt Groot.

Daarnaast zijn in veel populaire bestemmingen de controles verscherpt. Met een maag vol bolletjes cocaïne de grens over, is veel moeilijker geworden. ,,Je moet het dalen van het aantal drugssmokkelaars daarom ook niet koppelen aan minder drugssmokkel. Die gaat echt wel door, met volledige containers over zee. Maar drugssmokkel via personen daalt wel hard”, aldus Groot.

Overigens is het aantal van bijna 2000 Nederlandse gedetineerden in het buitenland verhoudingsgewijs hoog. Dat aantal is vergelijkbaar met grote Europese landen als Frankrijk en Duitsland.