Gevangenen PI Zaanstad willen ook strijden tegen corona: ‘Wij kunnen iets voor de maatschappij betekenen’

Een groep gedetineerden uit de Penitentiaire Inrichting in Zaanstad heeft een brief geschreven aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) waarin ze aangeven vanuit de gevangenis iets voor de maatschappij te willen betekenen. De brief is ook getekend door enkele bewaarders.

De 48 gedetineerden van afdeling Noord 400 in de gevangenis schrijven de minister dat zij in deze periode, waarin het coronavirus het dagelijks leven beheerst en ‘solidariteit en saamhorigheid de boventoon voeren’, met de rest van de samenleving meevoelen. ‘Wij zijn van mening dat ook wij iets voor de maatschappij kunnen betekenen.’ De gedetineerden doen de minister vier voorstellen waarvan zij denken dat ze betekenisvol zijn.

orbeeld om het inpakken van desinfectiemateriaal, het produceren en verpakken van mondkapjes of het onderhouden van contacten met mensen die sociaal geïsoleerd zijn. ‘Wij zien onszelf hier een steentje aan bijdragen door middel van communicatie met eenzame Nederlanders. Dit zou kunnen plaatsvinden door het schrijven van brieven, of door telefoon- of videocontact. Op die manier hoeven zowel deze eenzame Nederlanders, als wij, ons minder alleen te voelen’, staat in de brief.

Spanningen in gevangenissen

Met opstanden of verzet win je niks. We willen ons liever positief inzetten

Willem B. gedetineerde.

De 32-jarige Willem B. is de opsteller van de brief. ,,Door alle maatregelen die er in het kader van het coronavirus zijn getroffen in gevangenissen is de spanning onder gedetineerden ook hier opgelopen. Er waren veel geruchten over verzet of over opstanden. Maar daar win je niks mee. We willen ons liever positief inzetten.” Hij kijkt dan ook met enige vrees naar de situatie in de gevangenis in Lelystad, waar afgelopen weekend een opstand plaatsvond. ,,Ik kan mij de frustraties goed voorstellen, maar voor het begrip richting de gedetineerden is het niet goed.”

Daniëlle Troost, de advocaat van B., stelt: ,,Juist in deze periode moet er ook aandacht zijn voor gedetineerden. Het is niet gek dat er onrust ontstaat in gevangenissen. Aan de ene kant omdat je je binnen moeilijk kunt houden aan de adviezen van het RIVM. Aan de andere kant ook omdat je daar binnen nu extra eenzaam bent. Het is mooi om te zien dat deze groep gedetineerden zich juist in deze angstige tijd inzet om iets voor de samenleving te betekenen. Ik hoop dat de minister hier oren naar heeft.”

Moeilijke omstandigheden

De gedetineerden hopen dat minister Dekker ook aandacht heeft voor de moeilijke omstandigheden in de gevangenissen. Familie mag al geruime tijd niet op bezoek komen, gedetineerden moeten veel meer tijd in de cel doorbrengen en mogen bijvoorbeeld geen gebruik maken van sportfaciliteiten. Ook kunnen advocaten niet bij hun cliënten op bezoek. In de brief doen de gedetineerden de oproep om op gecontroleerde en veilige wijze toch te kunnen sporten. ‘Dit voorkomt opstanden en frustraties terwijl het solidariteit en saamhorigheid juist stimuleert’, aldus de briefschrijvers.