Inventarisatie van strandleven in Scheveningen

H et strandleven is morgen (zaterdag 17 februari) aan de beurt in het zogeheten 5000-soortenjaar. Er vinden dan op drie plekken inventarisaties van strandleven plaats, ook in Scheveningen, waarbij met name wordt gekeken naar aanspoelsels van planten en dieren.

In het 5000-soortenjaar wordt een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht. Het betreft een initiatief van onder meer Dunea en Staatsbosbeheer. In 2016 is Nationaal Park Hollandse Duinen verkozen tot ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Het omvat een aaneengesloten gebied van circa tweehonderd vierkante kilometer van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Het nationaal park is belangrijk voor Dunea om drinkwater en natuur in de duinen te kunnen blijven beschermen en de groeiende recreatie-vraag op regionale schaal aan te pakken. Daarom heeft Dunea afgelopen jaar het voortouw genomen om Nationaal Park Hollandse Duinen verder vorm te geven.

Bij de inventarisatie van morgen zijn niet alleen strandexperts van harte uitgenodigd om te komen helpen, ook geïnteresseerden die geen kennis hebben van wat er in zee leeft zijn meer dan welkom, zij krijgen uitleg van een IVN-gids. De inventarisatie in Scheveningen start op het parkeerterrein aan het eind van de Houtrustweg, achter het Zuiderstrandtheater. Daarvandaan vertrekt de groep naar het zuiderhavenhoofd om te gaan kijken naar het zeeleven.