Wat als de BV Hennep Breda in de raad terecht komt?

BREDA – Criminelen hebben hun oog laten vallen op de gemeentepolitiek. Logisch, want de besluiten die in de raad worden genomen kunnen direct van invloed zijn op hun verdienmodel, zegt burgemeester Paul Depla van Breda.

 

Daarom is hij blij dat het merendeel van de partijen dat volgend jaar in zijn stad meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn financiën laten doorlichten. Maar daarmee is de strijd tegen de drugsmaffia niet gestreden, zegt Depla.

Stel je voor: een man met een strafblad wil in Breda meedoen aan de verkiezingen. Wie gaat zo’n politicus tegenhouden?

,,Nou, in Nederland moet je het wel heel erg bont hebben gemaakt, wil je je kiesrecht kwijtraken. Een strafblad is in ieder geval geen reden om niet in de raad te komen. Wat veel belangrijker is, is dat partijen open transparant zijn. Dat ze verantwoording afleggen. En je kunt laten zien welk type kandidaten een partij naar voren schuift.’’

We moeten niet te naïef zijn. Zo’n stroman in de raad krijgt toegang tot geheime stukken.

Paul Depla

Goed, dan zit er iemand in de raad die betrokken is bij een criminele organisatie. Wat kan die in zijn eentje eigenlijk voor mekaar krijgen?

,,Daar moeten we niet te naïef over zijn. Zo’n stroman in de raad krijgt toegang tot geheime stukken. Daarin staat bijvoorbeeld welke grondposities de gemeente inneemt. Raadsleden hebben een heel erg belangrijke informatiepositie. Ze komen op plaatsen waar anderen niet zo snel komen. Bovendien kunnen ze in de raad ook stemming kweken.’’

Dat doen toch alle politieke partijen, stemming kweken?

,,Ja, daarvoor zitten ze in de politiek. Maar stel je voor dat we hard optreden tegen oneigenlijke kamerbewoning. Of we gaan leegstaande gebouwen controleren op de aanwezigheid van wietplantages… Dan kun je als raadslid keuzes maken die dat beleid ondergraven. Onze besluiten kunnen van invloed zijn op het verdienmodel van criminele bedrijven. Bovendien biedt het raadslidmaatschap status. Mensen zullen denken: ‘Ik dacht dat het een rotte appel was, maar hij zit in de raad, dus het valt blijkbaar erg mee’.’’

Zo erg is het toch niet?

Burgemeester Paul Depla van Breda

Burgemeester Paul Depla van Breda © ANP

,,We hebben te maken met een bedrijfstak die met veel succes veel geld verdiend, met name in de drugshandel. Dat lukt omdat deze ‘ondernemers’ goede informatie hebben. Het is dan ook heel erg naïef te veronderstellen dat ze niet in de gemeenteraad zijn geïnteresseerd. Want stel je voor: je bent directeur van de BV Hennep Breda. Welke stappen zet je dan om de status van die BV te verhogen? Dan probeer je bovengronds te komen. Dat lukt, wanneer je mensen zo ver krijgt dat ze op je stemmen.’’

Maar goed, als mensen een crimineel in de raad kiezen, dan doe je daar dus helemaal niets aan.

,,Nee, je kunt iemand zijn politieke rol niet afnemen omdat je aan zijn integriteit twijfelt. Als de bewoners van Roermond op Jos van Rey stemmen (de Limburse politicus die is veroordeeld voor corruptie, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim –ns), dan doen ze dat maar. Zijn er mensen die een lid van Satudarah in de raad willen? Dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar zorg dat de kiezer weet waar hij op stemt. De kiezer heeft altijd gelijk, maar dan wel op basis van open en eerlijke informatie. Daarom moeten partijen ook transparant zijn.’’

Waarom zouden partijen meewerken aan het doorlichten van hun financiën?

,,Het is geen verplichting. Maar je wil toch weten dat je niet wordt misbruikt. Dat is niet zo goed voor je imago.’’

Hoe groot is het probleem op dit moment?

,,In de raad van Breda heb ik niet het gevoel dat er iets aan de hand is.’’

Criminelen verwachten altijd iets terug. Nou, dan ben je als partij mooi in de aap gelogeerd.

Paul Depla

Waarom dan die urgentie? Die alarmerende toon?

,,Het is meer een kwestie van alertheid. Je ziet dat criminelen steeds meer naar de bovenwereld willen. En denk nou niet dat de politiek buiten schot blijft. Partijen staan onder druk. Het is steeds moeilijker om goede kandidaten te vinden. Ze zijn minder verankerd in de samenleving. Sommige partijen zijn blij met iedereen die zich meldt, met het risico dat ze worden gegijzeld door een bepaalde groepering. En laten we niet naïef zijn: criminelen verwachten altijd iets terug. Nou, dan ben je als partij mooi in de aap gelogeerd.’’