Burgemeester Breda verbaasd over ‘wiet-ontheffing’ Tilburg: ‘Ik dacht dat regulering voorop stond’

TILBURG – Burgemeester Paul Depla van Breda is verbaasd over het besluit van buurgemeente Tilburg om komend half jaar weer buitenlanders toe te staan in de lokale coffeeshops. Volgens hem druist dat ook in tegen de afspraken die gemaakt zijn in aanloop naar de experimenten met gereguleerde wietteelt.

 

,,Ik respecteer de keuze van Tilburg”, aldus Depla. ,,Maar ik dacht dat ook voor Tilburg regulering voorop stond. Dat is in ieder geval voor mij veel en veel belangrijker. Waar is het je om te doen: wietteelt reguleren of de buitenlandse markt bedienen?”

Inzet voor de experimenten met regulering van de wietteelt is dat de overheid de teelt zelf in handen nemen, waarbij de effecten op de volksgezondheid en de veiligheid scherp in de gaten worden gehouden. Tilburg en Breda wilden daarin samen optrekken, maar dit mag niet van het kabinet. Het wil afzonderlijke steden aanwijzen voor hennepteelt. Tilburg weet nog niet of ze dan meedoet, Breda wel.

Depla: ,,Een gesloten coffeeshopketen, zonder inmenging van criminaliteit voor een kleinschalige markt. Dan moet je niet het ingezetenen-criterium overboord gooien en vlak voor de pilot start je koers aanpassen.”

Gaat niet gebeuren

Het ingezetenen-criterium betekent dat je mag alleen in een coffeeshop kopen als inwoner bent van Nederland. Tilburg heeft dat, maar laat het bij wijze van proef van maart tot oktober 2018 los. Zoiets gaat in Breda niet gebeuren, verzekert Depla. Het weren van buitenlandse coffeeshopbezoekers heeft volgens de hem in zijn stad tot veel minder overlast geleid.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings wil niet op de uitspraken van zijn collega reageren. ,,Zijn standpunt is bekend. We zitten regelmatig om de tafel en dan zal het ongetwijfeld ter sprake komen.”