Burgemeester kort blow-verbod in: van 2 jaar naar 6 maanden

burgemeester Pauline Krikke heeft vanavond een opvallende knieval gemaakt in de discussie over het vorige week afgekondigde blow-verbod op dertien plekken in Den Haag. Dat verbod was ingesteld voor de duur van twee jaar, maar Krikke zegde vanavond in de gemeenteraad naar aanleiding van een motie van D66 plotseling toe om die termijn terug te brengen tot 6 maanden. Ook gaat de invoering niet al op 1 mei in, maar op 1 juni.

Bovendien benadrukte de burgemeester dat het verbod is gericht op overlast gevende groepen blowers, en niet op een enkel individu. In een tweede motie van D66 werd hier expliciet om gevraagd en ook dat werd door Krikke toegezegd. Beide moties (groepen en inkorten termijn tot 6 maanden) werden ingediend door het nieuwe raadslid Hanneke van der Werf van D66 en haalden dan ook een ruime meerderheid in de raad.

De afgelopen jaren kwamen er volgens de gemeente uit verschillende stadsdelen veel klachten binnen van stank- en geluidsoverlast als gevolg van met name blowende mensen. Om die overlast voor omwonenden en bezoekers terug te dringen, wordt in 13 gebieden het verbod ingesteld. Het gaat onder meer om het Centrum, het gebied rondom Den Haag CS en de boulevard van Scheveningen. Krikke ging vanavond iets gedetailleerder in op die overlast. “Het gaat om honderden registraties bij de politie als ook om vele petities, brieven en meldingen van bewoners die bij de gemeente binnen zijn gekomen,” aldus de burgemeester, die de Paleistuin achter het Noordeinde, het Meester de Bruinplein en de Weimarstraat met naam noemde als locaties waar Hagenaars en bezoekers van de stad wiet-overlast zouden hebben ervaren.

Boete 95 euro

De handhaving van het verbod ligt in eerste instantie in handen van de politie. Wie het verbod overtreedt, wacht een boete, nader te bepalen door de Officier van Justitie. Wel is gekozen voor een stapsgewijze invoering van de handhaving van het verbod. Dit voorkomt dat mensen ineens worden geconfronteerd met een boete. De komende weken zal bij een overtreding alleen een waarschuwing worden gegeven. Vanaf 1 juni (was tot vanavond 1 mei) kunnen er boetes (95 euro) worden uitgedeeld.

Na 6 maanden zal het verbod worden geëvalueerd en wellicht worden verlengd. Krikke houdt rekening met de mogelijkheid om het verbod dan uit te breiden, bijvoorbeeld in de stad als geheel, zoals Rotterdam heeft gedaan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) drong hier vanavond op aan, met name vanwege het vereenvoudigen van de handhaving en het voorkomen van verplaatsing van de overlast. De motie die Grinwis hiertoe had voorbereid, houdt hij echter aan tot na de eerste evaluatie.