Burgemeester Krikke: “Politiek heeft ingestemd met blowverbod”

Dat politieke partijen in de gemeenteraad verhit reageren op het blowverbod, vindt burgemeester Krikke wat vreemd. “Ik heb in april vorig jaar een voorstel aan de raad gedaan om dit te regelen. Daar heeft de raad mee ingestemd”, zei Krikke tegen Den Haag FM.

De burgemeester wil benadrukken dat het blowverbod vooral bedoeld is om overlast van blowende hangjongeren aan te pakken. “Het gaat me bijvoorbeeld om zo’n plek als De Paleistuinen. Mensen hebben daar last van blowende groepen jongeren die daar zitten.” Volgens Krikke hebben sommige stadsgenoten het idee dat het blowverbod een verkapte manier is om softdrugs uiteindelijk volledig in de ban te doen. “Ik hoor veel mensen zeggen, dit is om iedere individuele blower aan te pakken. Daar gaat het me natuurlijk helemaal niet om.”

Een klachtenregen van buurtbewoners die zich onveilig en aangetast voelden in hun persoonlijke levenssfeer was voor de burgemeester aanleiding om het blowverbod af te kondigen. “Een groep bewoners om het Meester De Bruinplein hebben een petitie opgesteld; ze willen niet meer dat er groepen blowende jongeren rondhangen.” Ook wil de burgemeester verhelderen dat het verbod niet gestoeld is op geuroverlast. “Het is niet alleen de geur, maar ook de verloedering die ermee gepaard gaat. Dat je je belaagd, ongemakkelijk en onveilig voelt door die groepen blowende jongeren.”

Boete

Het softdrugsverbod wat sinds vrijdag in dertien verschillende gebieden in de stad van kracht is, valt samen met al bestaande lokale alcoholverboden. “In dezelfde gebieden als waar het blowverbod ingesteld is, daar geldt ook al een alcoholverbod. Eerder was het wel mogelijk om iets te doen aan overlast door alcohol maar niet aan hinder door het blowen. We trekken het nu gelijk.” Het verschil zit ‘m in het uitdelen van een geldstraf. “Nu kunnen we ze daadwerkelijk een boete geven en het gedrag indammen”, aldus Krikke.

Hoewel het softdrugsverbod per direct van kracht is, worden overtreders pas over twee weken beboet. Gemeente en politie verspreiden de komende tijd flyers bij onder andere coffeeshops, café’s en op openbare plekken en beginnen een online campagne om stadsgenoten over het nieuwe beleid in te lichten.