Coffeeshop Trenchtown vecht sluiting aan

© AD.

Ondernemers van coffeeshop Trenchtown stonden woensdag voor de rechter om de sluiting van hun zaak aan te vechten. Ze menen dat er geen verband is tussen de schietpartijen van vorig jaar en de manier waarop zij hun coffeeshop exploiteren.

Er is niets aan te merken op de manier waarop de exploitanten hun zaak runnen

Advocaat

Trenchtown in de Krommestraat raakte zijn exploitatievergunning definitief kwijt, nadat de wietzaak in november 2014  voor de derde keer werd beschoten. De burgemeester sloot de coffeeshop aanvankelijk voor een half jaar, maar besloot in vlak voor het aflopen van die termijn in mei vorig jaar de deuren definitief dicht te doen. 

Bolsius nam de beslissing vanwege ‘de ernst van de incidenten en mijn zorg voor de openbare orde en veiligheid’, zo schreef hij in een toelichting. Nadat zijmeerdere vergeefse gesprekken op het stadhuis hadden gehad, stapten de ondernemers naar de rechter in de hoop hun zaak weer open te krijgen.

Geen noodzaak
,,Er is geen enkele noodzaak geweest de exploitatievergunning in te trekken,” betoogte hun advocaat Beckers. ,,Er is niets aan te merken op de  manier waarop de exploitanten hun zaak runnen. Ze voeren een deurbeleid en houden zich aan allerhande horeca-eisen. Hun manier van werken heeft geen enkel verband met de drie incidenten.” 

Maar daar denkt de gemeente Amersfoort anders over. ,,Bij geen van de andere coffeeshops in de stad zijn schietpartijen geweest. Het speelt zich enkel af op de plek van deze zaak,” aldus jurist Van Eijck. 

Volgens de gemeente is er te weinig bekend over de achtergronden en motieven van de schutter om de kans op herhaling uit te kunnen sluiten. ,,Eerdere tijdelijke sluitingen wisten nieuwe schietincidenten niet te voorkomen. Vandaar deze definitieve beslissing.” 

De coffeeshophouders vinden op hun beurt, dat ze onevenredig zwaar gestraft worden voor iets waarvan de achtergronden nog steeds niet duidelijk zijn. 

Het politieonderzoek naar de schutter heeft in twee jaar niet veel opgeleverd. In alle drie de gevallen kwam een man op een scooter in de nachtelijke uren door de Krommestraat en opende het vuur op de gevel van Trenchtown. Gewonden zijn er niet gevallen. 

De ondernemers willen desnoods op een andere plek in de stad een coffeeshop gaan exploiteren. Ze hebben zich echter niet bij de gemeente als belangstellende gemeld voor een van de vier nieuw af te geven coffeeshopvergunningen in de stad. 

Vergunning
Op basis van nieuw beleid is er in Amersfoort wel meer ruimte voor wietwinkels. De druk op de bestaande drie coffeeshops is volgens te gemeente te hoog en kan met meer verkooppunten worden verminderd. Afgelopen weken meldden zich 225 geïnteresseerden exploitanten. Komende week loot de notaris welke vier ondernemers kans maken op een vergunning.  Zij moeten voldoen aan een streng eisenpakket. De bestuursrechter beslist binnen acht weken over de exploitatievergunning van Trenchtown.